"sann" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"sann" İngilizce çeviri

volume_up
sann {sıf.}

SV sann
volume_up
{sıfat}

1. genel

sann (ayrıca: sannfärdig)
volume_up
true {sıf.} (based on fact or reality)
En sann demokrati tillåter meningsskiljaktigheter, debatt och yttrandefrihet.
A true democracy is one that allows disagreement, debate and freedom of expression.
Det är sann rättvisa och det är denna slags rättvisa som EU borde handla om.
This is true justice and this is the type of justice that the EU should be about.
Det är en sann historia - varenda liten del är sann.
It's a true story -- every bit of this is true.
sann (ayrıca: uppriktig, verklig, äkta, riktig)
volume_up
genuine {sıf.}
Det är av den anledningen som vi måste bevara äkta pluralism och sann mångfald.
It is for this reason that we must preserve genuine plurality and true diversity.
Det är en sann och ärlig plikt att bekämpa fattigdomen i världen.
To combat world poverty is a genuine and honourable undertaking.
Vi kände honom som en man som hyste en grundmurad och sann tilltro till det Europeiska projektet.
We knew him as a man whose belief in the European project was profound and genuine.

2. "riktig, äkta"

sann (ayrıca: verklig, äkta, riktig, reell)
volume_up
real {sıf.}
Det handlar om att lindra sann nöd, och sådan finns det på Moluckerna.
This is about relieving the real suffering that is pervading the Moluccas.
I sann demokratisk anda måste även dessa människor tas på yttersta allvar.
In a real democracy, they too should be taken entirely seriously.
Så, den här galna berättelsen kanske är sann.
That was the first real-time strategy game from the World of Warcraft series.

İngilizce' de "sann" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishTanken att Förenta staterna gav upphov till en inre splittring i Europa är inte sann.
The idea that the United States engendered an internal split in Europe is false.
SwedishMotsatsen är också sann: ekonomisk tillväxt i Europa är inte möjlig utan reformer.
Mr President, Mr Rasmussen said that reforms are not possible without economic growth.
SwedishDet ena är en gemensam, sann EU-politik inom ramen för en blandekonomi.
One is a common, truly European policy, within the framework of a mixed economy.
SwedishSå i sann TED-anda gör de saker tillsammans för när man gör det - då händer det grejor!
So in the spirit of TED they're doing things together because it makes a difference.
SwedishSom en sann europé är jag glad över att solidaritetsprincipen vann.
As a staunch European, I am glad that the principle of solidarity prevailed.
SwedishFörst en bollmatch i sann bonobo-stil -- och då menar jag inte fotboll.
First, it's a ball game bonobo-style -- and I do not mean football.
SwedishJag skulle vilja fråga rådet och kommissionen om denna allvarliga anklagelse om Europas insats är sann.
After all, what matters now is for yesterday's concessions to Iran to be realised.
SwedishI sann demokratisk anda måste även dessa människor tas på yttersta allvar.
The Commission should keep well away from a unilateral campaign in favour of the European Constitution.
SwedishDenna hyperaktiva film är inget bevis alls; den är inte ens sann.
This hyperactive film is not proof at all; it is not even truth.
SwedishViljan att dela är sann för dem som just har anslutit sig till EU och för dem som kommer att ansluta sig.
And if we want to talk to the people about the British rebate, about this cheque, fine.
SwedishEn sådan process är detsamma som en sann kulturrevolution.
Such a self-appraisal will amount to a veritable cultural revolution.
SwedishVi uppnådde detta i en anda av sann europeisk solidaritet.
We managed to achieve this in a spirit of good European solidarity.
SwedishSom det anstår en sann holländare tankar jag alltid där och betalar de priser som gäller i Luxemburg.
Mr Bolkestein, you have the full support of my group, but I know that this will be insufficient.
Swedish(skratt) Här är tre frågor- -som undersöker hur sann bilden av oss är- -i media.
(Laughter) Here are three questions that I like to use to test the truthiness of our representation in any media story.
SwedishOm sann legitimering saknas kommer det europeiska projektet slutligen att omkullkastas i framtiden.
The absence of proper legitimation will, after all, bring defeat for the European project in the future.
SwedishMånga ansträngningar återstår fortfarande att göra innan detta land har blivit i sann mening demokratiskt.
There is still a great deal of work to be done in order for the country to become truly democratic.
SwedishVi har arbetat tillsammans i sann kompromissanda, för att snarast möjligt uppnå en gemensam text.
We have worked together, in a spirit of compromise, in order to arrive as quickly as possible at a joint text.
SwedishDet är endast inom en sådan ram man kan åstadkomma en sann prioritering av resurserna.
I support the idea of there needing to be a ceiling on expenditure during the forthcoming seven-year period up until 2013.
SwedishTanken om att främja ett i sann mening europeiskt universitet av hög kvalitet håller på att slå rot.
Mr President, the idea of promoting a top class, truly European university is gaining ground.
SwedishDet krävs ett helt annat klimat i rådet, så att parlamentet behandlas som en sann bundsförvant.
Madam President, I am grateful for the very full speech of Minister Frieden, outlining the Council’ s output in 2004.