"sätta åt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"sätta åt" İngilizce çeviri

SV sätta åt
volume_up
{fiil}

sätta åt
Vi ska sätta åt de regler som syftar till att gynna utländskt verkande företag i deras länder och som agerar mot andra utländska aktörer.
We must come down on those rules which seek to favour businesses in their countries which have foreign operations and which act against other foreign players.
sätta åt (ayrıca: fylla, pressa, pressa ihop, ansätta)
sätta åt (ayrıca: tackla, ta itu med, klämma, angripa)

İngilizce de "sätta åt" için benzer çeviriler

sätta fiil
åt edat
English
äta fiil
AT isim

İngilizce' de "sätta åt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNär det handlar om säkerhet måste vi sätta de politiska spelen åt sidan.
When we are talking about security, political games should be set aside.
SwedishEtt bevis är att vi tillsammans hjälps åt att sätta de kemiska drogerna ordentligt på EU: s politiska dagordning.
Past evidence of this is the way in which we collaborated to get synthetic drugs onto the political agenda.
SwedishJag tar inte upp det här för att på något vis sätta åt amerikanerna för något som de kanske inte alls är inblandade i.
I am not quoting this to indict the Americans in any way for something which may be completely unrelated to them.
Swedishatt sätta något åt sidan
Swedishatt sätta något åt sidan
SwedishSå det land som kallar sig den fria världens ledare kan inte sätta dessa värderingar åt sidan för att det är bekvämt, även om det är förståeligt av säkerhetsskäl.
So the country that calls itself the leader of the free world cannot put aside those values for its convenience, albeit understandable security concerns.
SwedishVi borde ge föräldrar och konsumenter rätt att sätta åt dem som producerar dessa usla program.
If we were to give parents and consumers the right to lay siege to the producers of these cheap programmes, it would, perhaps, provide some small counterweight to competition.
SwedishÄven inom sjöfarten är det relativt enkelt att i en hamn som i Rotterdam låta ett fartyg sätta kurs åt ett helt annat håll och skicka det mot oerhört explosiva anläggningar.
In shipping too, it is relatively simple to force a ship in a port such as Rotterdam to take a different course and to direct it towards very explosive installations.