"rederi" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"rederi" İngilizce çeviri

SV

rederi {nötr}

volume_up
Typiska exempel är ett europeiskt rederi som har 550 fartyg i trafik och ett asiatiskt företag som har 112 fartyg.
Typical examples are a European-owned shipping company which operates 550 ships and an Asian-owned company which operates 112 ships.
Samma vecka som ett rederi skulle inleda färjetrafik till Sankt Petersburg lades visumreglerna om så att rederiet måste dra sig ur trafiken.
In the same week that a shipping company was to begin operating ferries to Saint Petersburg, the visa rules were altered, with the result that the shipping company had to withdraw the service.
Detta avtal med Kina är även tillämpligt på fartyg under tredje lands flagg men som ägs eller används av ett rederi i Kina eller en EU-medlemsstat.
This agreement with China also applies to vessels flying the flags of third countries but owned or operated by a shipping company of China or a Member State of the EU.

İngilizce' de "rederi" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är klart att ett ärligt rederi inte registrerar sina fartyg i Kambodja.
It is obvious that a bonafide company does not register its ships in Cambodia.
SwedishEtt italienskt rederi har till exempel installerat ett system som ska hindra fartygen från att krocka med valar.
For example, an Italian shipping firm has installed a system which will prevent its ships from colliding with whales.
SwedishTypiska exempel är ett europeiskt rederi som har 550 fartyg i trafik och ett asiatiskt företag som har 112 fartyg.
Typical examples are a European-owned shipping company which operates 550 ships and an Asian-owned company which operates 112 ships.
SwedishDetta avtal med Kina är även tillämpligt på fartyg under tredje lands flagg men som ägs eller används av ett rederi i Kina eller en EU-medlemsstat.
This agreement with China also applies to vessels flying the flags of third countries but owned or operated by a shipping company of China or a Member State of the EU.
SwedishOm ett europeiskt rederi anser sig ha blivit diskriminerat kan det vända sig till inte bara myndigheterna i det egna landet, utan också till Europeiska unionens institutioner.
If a European shipping company feels that it is being discriminated against, it can appeal not just to its own but also to the European Union authorities.
SwedishSamma vecka som ett rederi skulle inleda färjetrafik till Sankt Petersburg lades visumreglerna om så att rederiet måste dra sig ur trafiken.
In the same week that a shipping company was to begin operating ferries to Saint Petersburg, the visa rules were altered, with the result that the shipping company had to withdraw the service.
SwedishDetta är en extremt känslig punkt: det är inte första gången som det inträffar olyckor där man inte lyckas hitta den skyldige, eller ens vem som äger ett visst rederi.
This is an extremely tricky point: accidents have occurred in the past where it has been impossible to pinpoint the liability - or even the owners - of a shipping line.