"reda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"reda" İngilizce çeviri

volume_up
reda {comm. gen.}
EN
volume_up
reda {sıf.}
EN

SV reda
volume_up
{ortak cins}

reda (ayrıca: ordningsföljd, bud, anvisning, sort)
volume_up
order {isim}
Herr ordförande, jag måste reda upp ett missförstånd angående den ordningsfråga jag tog upp tidigare.
Mr President, I have to clear up a confusion about the point of order I raised earlier.
Därför behöver vi se närmare på detta, för att ta reda på varför.
We therefore need to look into this in order to find out why.
Europe has put its house in order.

"reda" için eşanlamlılar (İsveççe):

reda

İngilizce' de "reda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta kommer vi dock att få reda på när det första mötet har hållits den 7 maj.
But we will be able to tell that when this first meeting has been held on 7 May.
SwedishJag skall ta reda på vad som har hänt, och varför ni inte har fått något svar.
I shall investigate what exactly happened and why no reply has been forthcoming.
SwedishJag kommer att se till att kvestorskollegiet får reda på det ni har tagit upp.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
SwedishVi måste dock ha klart för oss att det återstår ett antal punkter att reda ut.
It has to be clear to us, though, that a number of points remain to be rectified.
SwedishVi får inte reda på vad detta är, varken i rapporten eller i kommissionens svar.
We are not told what these are in the report or in the Commission's response.
SwedishDet är dock nödvändigt att ta reda på mer om vissa väsentliga frågor.
In the meantime, we need to know more about certain fundamental issues, such as:
SwedishVi rekommenderar att du kontaktar leverantören för att ta reda på om så är fallet.
We recommend that you contact your provider to learn whether this is the case.
SwedishVi har fått reda på att lagen är otillräcklig i denna nya era av växande hot.
We have been told that the law is inadequate in this new era of greater threat.
SwedishVem ska ta reda på sanningen om Anna Politkovskajas död, och när ska det ske?
Who and when will we find out the truth about the death of Anna Politkovskaya?
SwedishKandidatländerna har reda tidigare deltagit en gång i överläggningar om detta.
The applicant countries have already attended meetings in the past on this subject.
SwedishDetta kan man dock endast reda ut genom att kontakta de belgiska myndigheterna.
The only way of finding this out is, however, by contacting the Belgian authorities.
SwedishOch hon gjorde detta långt innan pressen fick reda på hennes familjeförhållanden.
And she did that long before her family circumstances were seized upon by the press.
SwedishDet är bara genom att få reda på sanningen, hela sanningen, som vi kan gå vidare.
It is only by knowing the truth, the whole truth, that we can move forward.
SwedishDet finns två andra punkter som jag skulle vilja reda ut med José Manuel Barroso.
There are another two points that we will have to sort out with Mr Barroso.
SwedishTa reda på vilka masterprogram och forskarutbildningar som deltar i Erasmus Mundus.
Check out online the Masters and PhD programmes that participate in Erasmus Mundus.
SwedishSå du söker reda på denna artikel och vad du hittar är en riktig del av vetenskapen.
So you go and find this paper, and what you find is it is a real piece of science.
SwedishOm så inte är fallet, kunde rådet då i stora drag ange vad som återstår att reda ut?
If this is not the case, could the Council outline what the outstanding issues are?
SwedishJag fick tyvärr just reda på att det var Bernd Posselt som ställde frågan.
Unfortunately, I have just learned that Mr Posselt actually asked the question.
SwedishJag är glad att vi kunde reda ut det missförstånd som tydligen har uppstått.
I am pleased that we were able to clear up the misunderstanding that clearly arose.
SwedishFram till dess kommer vi att reda ut alla de frågor som fortfarande är oklara.
Until then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.