"rangordna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"rangordna" İngilizce çeviri

SV rangordna
volume_up
{fiil}

rangordna (ayrıca: gradera, dela in, klassificera, sortera)
rangordna (ayrıca: säga till, leda, anordna, ställa i ordning)
Jag tycker inte att vi ska rangordna brotten, men det är verkligen hemskt.
I do not think we should put all these violations in any order, but this is really something very disgusting.
Till sist är det klart positivt att man vill urskilja prioriterade handlingar och rangordna dem efter betydelse.
Lastly, the intention to identify priority actions and class them in order of importance is certainly positive.
Det skulle ha gynnat den öppna demokratin om vi hade fått veta vilka personerna är, så att vi kunde välja och rangordna dem.
It would have been in the interests of transparent democracy for us to have heard who the people were, so we could choose and put them in order.
rangordna (ayrıca: ordna, placera, ranka, rankas)
Det är ingen idé att försöka rangordna olika problem.
It is not worth trying to rank grievances.
Kommissionens syfte var inte att rangordna medlemsstaterna eller att läxa upp dem.
The Commission's aim was not to establish a ranking of Member States or to lecture them.
Google accepterar aldrig pengar för att inkludera eller rangordna webbplatser i sökresultaten, och det kostar inget att visas i våra organiska sökresultat.
Google never accepts money to include or rank sites in our search results, and it costs nothing to appear in our organic search results.

"rangordna" için eşanlamlılar (İsveççe):

rangordna

İngilizce' de "rangordna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishKommissionen kan inte rangordna artiklarna som den vill i detta avseende.
The Commission cannot pick and choose the hierarchy of articles in this respect.
SwedishKommissionens syfte var inte att rangordna medlemsstaterna eller att läxa upp dem.
The Commission's aim was not to establish a ranking of Member States or to lecture them.
SwedishJag stöder Mulders förslag om att rangordna oegentligheter.
I support what Mr Mulder has just said regarding a classification of irregularities.
SwedishJag vägrar att rangordna lidande.
SwedishHan befinner sig nu på sjukhus och jag för min del anser att man inte kan rangordna de olika fallen när det gäller respekten för de mänskliga rättigheterna.
He is currently in hospital, and I for my part do not recognize any hierarchy when it comes to respect for human rights.
SwedishDet är självklart att delegationens besök på mottagningsenheter i EU inte syftar till att rangordna enheterna som bra eller dåliga.
It goes without saying that the delegation’s visits to reception centres throughout Europe are not intended for the purposes of rating centres as good or bad.
SwedishDet är självklart att delegationens besök på mottagningsenheter i EU inte syftar till att rangordna enheterna som bra eller dåliga.
It goes without saying that the delegation’ s visits to reception centres throughout Europe are not intended for the purposes of rating centres as good or bad.
SwedishDess tydliga brist är naturligtvis att man försöker profilera medborgaren utifrån livets alla komplexa aspekter utan att rangordna kompetenserna i fråga.
Its clear weakness is, of course, that it attempts to profile the citizen in all the complex aspects of life, yet without defining a hierarchy of the competences involved.
SwedishDet vore lämpligt att rangordna och samordna alla initiativ som utvecklas på ett ibland slarvigt sätt och ofta utan vare sig kontroll eller expertutlåtande.
It would indeed be appropriate to classify and coordinate all the initiatives which are sometimes developed in too disorganized a manner often without control or expert guidance.
SwedishJag använder orden " vad som anses vara mer miljövänliga alternativ" avsiktligt, eftersom jag personligen inte ser det kloka i att rangordna alternativen för avfallshantering.
I use the words 'what are considered more environmentally acceptable alternatives' advisedly since I personally do not have much faith in the hierarchy of waste management alternatives.
SwedishJag använder orden " vad som anses vara mer miljövänliga alternativ " avsiktligt, eftersom jag personligen inte ser det kloka i att rangordna alternativen för avfallshantering.
I use the words 'what are considered more environmentally acceptable alternatives ' advisedly since I personally do not have much faith in the hierarchy of waste management alternatives.
SwedishVi måste kunna garantera fri rörlighet för forskare, förbättra ramvillkoren för innovativa företag och Europeiska rådet måste också ta itu med frågan om att rangordna statligt stöd.
We must ensure the free mobility of researchers, improve framework conditions applicable to innovative enterprises, and the European Council must also address the matter of ranking state aid.