"röka" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"röka" İngilizce çeviri

SV röka
volume_up
[rökte|har rökt] {fiil}

röka (ayrıca: ha, , lura, visa)
Maybe I would not have taken it up if there had been.
Folk slutade att röka där ute, men askfaten har nu ställts tillbaka.
People stopped smoking out there and they have now been returned.
Samtidigt har EU program som uppmanar rökare att sluta röka.
At the same time, the EU has programmes encouraging smokers to stop smoking.
röka (ayrıca: ryka, osa, ryker)
Jag röker inte och jag tycker att varningarna är underbara och jag tänker inte röka.
I do not smoke, I think the warnings are wonderful and I will not smoke.
Då var det inte bara häftigt, utan då var det till och med nyttigt att röka.
At that time, it was not only cool to smoke, but it was even useful.
I korthet, det är farligt att röka en cigarett, men att röka en joint hasch, det är uppenbarligen bra för hälsan.
So it is dangerous to smoke a cigarette but to smoke a joint is evidently good for your health.
röka (ayrıca: läka, konservera, bota, salta)
röka (ayrıca: tända, ånga)
volume_up
to lunt {isim} [İsk.]

"röka" için eşanlamlılar (İsveççe):

röka

İngilizce' de "röka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishAtt röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
The highest French authorities tell us that smoking a joint is not catastrophic.
SwedishHampa kommer dock inte alltid från Indien och den här sorten går inte att röka.
But Indian hemp is not the only type of hemp, and not all types can be smoked.
Swedish60 procent av rökarna börjar röka före 13 års ålder, och 90 procent före 18 års ålder.
Sixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90 % start before they are 18.
Swedish60 procent av rökarna börjar röka före 13 års ålder, och 90 procent före 18 års ålder.
Sixty per cent of smokers start smoking at 13 and 90% start before they are 18.
SwedishRökare eller de som överväger att börja röka måste känna till alla risker med sitt val.
Smokers or those considering smoking must know the full risks of their choice.
SwedishJag tror alla håller med om att vi måste se till att unga människor inte börjar röka.
I think we would all agree that we must act to help prevent young people from smoking.
SwedishDet betyder att genom att röka betalar rökaren kostnaden för att vårda sin cancer.
In other words, by smoking, the smoker is paying for the cost of his own cancer treatment.
SwedishIngen av dessa bestämmer sig för att börja röka utifrån en önskan att ta livet av sig.
None of them decides to take up smoking in the desire to kill themselves.
SwedishGenom tobakens beroendeframkallande funktion verkar det vara mycket svårt att sluta röka.
Unfortunately, it is still the case that many young people take up smoking.
SwedishMåtte någon dyka upp som säger åt oss att folk slutar röka då cigaretterna blir dyrare.
And who can say that people stop smoking when cigarettes go up in price?
SwedishGenom tobakens beroendeframkallande funktion verkar det vara mycket svårt att sluta röka.
Due to the addictive effect, it appears very difficult to stop smoking.
SwedishDu ska inte börja röka, men om det dög åt hertigen av Windsor...
Don't take up smoking, but if it's good enough for the Duke of Windsor, right?
SwedishJu yngre man är när man börjar röka desto svårare blir det att sluta senare i livet.
The younger people are when they start smoking, the more difficult it is to stop in later life.
SwedishAtt röka hasch är inte en katastrof, säger man i de högsta nya franska instanserna.
It is perhaps enough that interests should be better shared and state taxation better allocated.
SwedishFolias sade att om priset går upp, kommer man att köpa och röka billigare cigarretter.
Mr Folias said that if the price goes up then cheaper cigarettes will be purchased and smoked.
SwedishVi måste därför göra allt för att hindra folk från att börja röka.
We must therefore do everything to prevent people from starting smoking.
SwedishMan kan till exempel sluta röka.
Something can be done in order to prevent lung cancer; as people can, for example, stop smoking.
SwedishDet finns alltså en koppling mellan kostnaden för att röka och den faktiska mängd som konsumeras.
So there is a link between the cost of smoking and the amount that is actually smoked.
SwedishSamtidigt har EU program som uppmanar rökare att sluta röka.
At the same time, the EU has programmes encouraging smokers to stop smoking.
SwedishJag har egna erfarenheter av att sluta med rökning, och det är betydligt svårare än att börja röka.
I experienced first hand that giving up smoking is a lot more difficult than starting.