"pengar" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"pengar" İngilizce çeviri

volume_up
pengar {sad. çoğ.}
EN
volume_up
pengar {çoğ.}

SV pengar
volume_up
{sadece çoğul}

1. mizahi

pengar (ayrıca: schaber)
volume_up
shekels {sad. çoğ.}

"pengar" için eşanlamlılar (İsveççe):

pengar

İngilizce' de "pengar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishHuvudproblemet är emellertid att befolkningen inte har pengar att köpa dem för.
The main problem, however, is that the people do not have the funds to pay for it.
SwedishVi kanske borde anslå lite mindre pengar till infrastrukturen och de andra frågorna.
Maybe we should allocate a little less for infrastructure and these other items.
SwedishÄr situationen nu den att utvecklingsländerna redan i dag kan ansöka om pengar?
Do we then have a situation where the developing countries may now apply for funds?
SwedishDe får ingen information, de får inte ut något värde för de pengar de betalat.
They don't get any information, they don't get any value for what they spend.
SwedishSannolikhetslära och statistik är matematiken för lekar och spel med pengar.
I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
SwedishVi är också glada över att unionen anslagit pengar för humanitärt bistånd.
We are also pleased that the Union has allocated funds for humanitarian support.
SwedishÄr du tillbaka för att kontrollera att skattebetalarnas pengar gör det bekvämt för mig?
Have you come back to ensure the taxpayers ' dollars are keeping me comfortable?
SwedishDet behövs inte bara pengar, utan vi måste även erbjuda teknisk sakkunskap.
In the face of the tsunami, European citizens have been amongst the most generous.
SwedishAtt spendera någon annans pengar utan dennes tillåtelse är inte budgetering utan stöld.
Spending someone else's without their permission is not budgeting, it is theft.
SwedishKollektiva investeringsfonder blev ett alternativ till att spara sina pengar på banken.
Collective investment undertakings became an alternative to saving with a bank.
SwedishJag anser inte att Europeiska unionens pengar skall användas på detta sätt!
I do not feel that this is the right way to be spending the European Union's funds.
Swedish(skratt) Och med tiden, som med alla bra akademiska projekt, fick jag mer pengar.
(Laughter) And then, like all good academic projects, I got more funding.
SwedishJag ber Er att ta upp detta, ty här slösar man med våra skattebetalares pengar!
I must ask for a debate on this, because this is foolishness at our taxpayers' expense.
SwedishDet tycks till och med finnas ett öppet åtagande om mer pengar till 2011.
There is even what appears to be an open-ended commitment for more funds in 2011.
SwedishNi vill betala det med pengar från det allmänna, och det anser jag vara otillbörligt.
I think it an impertinence that you want to pay for this out of public funds!
SwedishFör att inte tala om lidandet hos offrens familjer, som inte går att värdera i pengar.
Not to mention the pain of the victims' families, which cannot be compensated for.
SwedishJag skulle föredra att man satte stopp för hela galenskapen att slösa pengar på sådant.
I would have preferred the entire folly of that waste to have been overturned.
SwedishDessutom får vi hela tiden höra att vi européer lägger ut för lite pengar på försvaret.
In addition, we keep hearing that we Europeans are spending too little on defence.
SwedishJag ber Er att ta upp detta, ty här slösar man med våra skattebetalares pengar!
I must ask for a debate on this, because this is foolishness at our taxpayers ' expense.
SwedishFöljaktligen måste också miljövärden knuffas framåt med hjälp av pengar.
Therefore we have to use financial pressure to push forward environmental values.