"påhitt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"påhitt" İngilizce çeviri

SV påhitt
volume_up
{nötr}

påhitt (ayrıca: pajas, clown, upptåg, gycklare)
volume_up
antic {isim}
volume_up
caper {isim}
påhitt (ayrıca: hopkok, tillblandning, brygd)
Begreppet unionsmedborgarskap är verkligen ett konstlat påhitt – det är ingen naturprodukt.
   Mr President, the notion of EU citizenship is really a synthetic concoction; it is not a natural product.
påhitt (ayrıca: figur, märke, emblem, apparat)
volume_up
device {isim}
What kind of device can break down a wall?
Men vi får inte låta partipolitiska påhitt från en besviken opposition färga våra överväganden i EU.
However, let us not allow the party-political devices of a disappointed opposition to colour our European considerations.
Dessvärre är det så att de brottslingar som ägnar sig åt denna olagliga dagliga verksamhet ständigt uppdaterar sin teknik och kommer med nya påhitt.
Unfortunately, those criminals who engage in this illicit daily activity constantly update their technology and come up with new devices.
påhitt (ayrıca: knep, sidosprång, hastig väjning)
volume_up
dodge {isim}
påhitt (ayrıca: dikt, tillverkning, lögn, fabricering)
Deras påståenden utgör den sårade ungerska nationalismens rena och skära lögner, påhitt och fantasifoster.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
Här finns det en risk att förslag som läggs fram vid Köpenhamnsforumet bara behandlas som ett slags Guds försyn eller ett påhitt av den politiska eliten.
There is a danger, here, that proposals which are put forward in the Copenhagen forum may be treated simply as a kind of divine intervention or a fabrication of the political elite.
Likväl utsätts man för ständiga påtryckningar från ungerska parlamentsledamöter som inte tvekar att ta till lögner och påhitt för att påverka den allmänna opinionen i EU.
Despite this, it is under permanent pressure from Hungarian Members who do not hesitate to employ lies and fabrications in order to influence European public opinion.
påhitt (ayrıca: påfund)
Deras påståenden utgör den sårade ungerska nationalismens rena och skära lögner, påhitt och fantasifoster.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
påhitt (ayrıca: aktivitet, bransch, plan, spel)
volume_up
game {isim}
påhitt (ayrıca: avsikt, aning, förslag, åsikt)
volume_up
idea {isim}
It was another one of Chris's ideas.
Märkning är över huvud taget inte en möjlighet, det är inte konsumenternas uppgift att vara försökskaniner för industrins påhitt; hälsan skall man inte spela med.
Labelling is not an option at all, because it is not the job of consumers to act as guinea pigs for industry's new ideas. You must not gamble with people's health.
påhitt (ayrıca: handling, våning, beskrivning, skildring)
volume_up
story {isim}
påhitt (ayrıca: egenhet, fälla, knep, spel)
volume_up
trick {isim}
He's always up to tricks, no treats.
påhitt (ayrıca: infall)
volume_up
whim {isim}
påhitt (ayrıca: knep, konstgrepp)
volume_up
contrivance {isim} [mec.]

"påhitt" için eşanlamlılar (İsveççe):

påhitt

İngilizce' de "påhitt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNu vill Tony Blair slå blå dunster i ögonen på britterna med ett nytt lögnaktigt påhitt.
Now Mr Blair wants to embroil the British nation in yet another lie and fantasy.
SwedishDe sändes ut i krig på grundval av premiärminister Tony Blairs lögner och påhitt.
They were sent to war on the basis of the lies and fantasies of Prime Minister Tony Blair.
SwedishSå jag varnar er för att komma med fler idiotiska påhitt av detta slag.
So I warn you against coming up with more idiocies of this sort.
SwedishMin värld är bara ett påhitt Det finns en sak jag inte kan göra
My world is only fiction There's one thing I can't do
SwedishDetta är inga förenklingar eller påhitt: detta är sanningen.
This is not simplistic or ingenuous: this is the truth.
SwedishDeras påståenden utgör den sårade ungerska nationalismens rena och skära lögner, påhitt och fantasifoster.
Their assertions constitute the naked lies, fabrications and figments of injured Hungarian nationalism.
SwedishMen vi får inte låta partipolitiska påhitt från en besviken opposition färga våra överväganden i EU.
However, let us not allow the party-political devices of a disappointed opposition to colour our European considerations.
SwedishRick Kay är känd på Wikipedia eftersom han jobbar enormt mycket med vandalism, påhitt och borttagningsröster.
Rick Kay is a very famous Wikipedian who does an enormous amount of work with vandalism, hoaxes and votes for deletion.
SwedishDet var inte ett påhitt från kommissionens sida.
SwedishFakta och påhitt har där blandats ihop.
Swedish" Det var ännu ett av Chris påhitt. "
SwedishHan har jämt något påhitt.
SwedishDet är ett besynnerligt påhitt av den mänskliga naturen att vi placerar vissa saker i bakgrunden och vissa i förgrunden.
Ladies and gentlemen, it is a strange quirk of human nature that we push some things into the background and bring others to the foreground.
SwedishVi talar inte om en teoretisk finess eller ett europeiskt påhitt, vi talar om ett tydligt behov och om verkliga framsteg för EU.
We are not talking here about a theoretical gadget or a European gimmick; we are talking about a clear need and about real progress for Europe.
SwedishDetta är åtminstone vad Milosevic berättar för oss, ett av hans många påhitt, för varje vecka berättar han att de drar sig tillbaka.
At least that is what Milosevic would have us believe, one of the many yarns that he spins us, given that every week he tells us he is withdrawing.
SwedishTill Andrew Duff vill jag säga: det sprids felaktigheter i Irland om det ”självförbättrande” fördraget: det är ett påhitt av människor med negativ inställning.
To Mr Duff: there is falsehood being peddled in Ireland on the 'self-amending' Treaty: it is the invention of a negative mind.
SwedishDessvärre är det så att de brottslingar som ägnar sig åt denna olagliga dagliga verksamhet ständigt uppdaterar sin teknik och kommer med nya påhitt.
Unfortunately, those criminals who engage in this illicit daily activity constantly update their technology and come up with new devices.
SwedishRådet måste bland annat ge en noggrannare definition av den metod som BNP-utfallet skall beräknas efter, så att man eliminerar deflaterande kreativa påhitt från bokhållare.
The Council must define in more detail the method to be used for calculating the reduction in GDP, so as to exclude deflationary creative accounting.
SwedishHerr ordförande, Fords betänkande, som vi har motsatt oss, föreslår att ett nytt antirasistiskt "påhitt " skall inrättas, det vill säga ett nytt förtryckningsmedel av fria människor.
Mr President, Mr Ford's report, which we oppose, seeks to construct a new anti-racist 'whatsit' , that is, a new way of oppressing free people.
SwedishMärkning är över huvud taget inte en möjlighet, det är inte konsumenternas uppgift att vara försökskaniner för industrins påhitt; hälsan skall man inte spela med.
Labelling is not an option at all, because it is not the job of consumers to act as guinea pigs for industry's new ideas. You must not gamble with people's health.