"oviktig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"oviktig" İngilizce çeviri

SV oviktig
volume_up
{sıfat}

oviktig (ayrıca: fånig, trivial, strunt-)
oviktig (ayrıca: fånig, trivial, strunt-)
volume_up
fiddly {sıf.}
oviktig
Om den irländska folkomröstningen är oviktig och obetydlig, varför hölls den då?
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, if the Irish referendum is unimportant and inconsequential, why was it held?
Ni måste emellertid säkerställa att denna vitbok inte bara förblir ett samrådsprojekt som är oviktigt och avskilt från samma människor som det försöker nå ut till.
However, you must ensure that this White Paper does not merely remain a consultation exercise, inconsequential and detached from the very same people whom it is trying to reach.
The role of education is not insignificant.
Vi talar inte om en oviktig fråga utan om den fria rörligheten, som är en av EU:s grundläggande principer.
We are not talking about something insignificant, but about one of the fundamental principles of the EU; freedom of movement.
This is not insignificant for a Kyoto-sensitive sector.
oviktig (ayrıca: liten, ung, kort, trivial)
volume_up
little {sıf.}
Därmed får myndigheterna en annan men inte oviktig funktion.
In this, governments will play a different, but no less important role.
Vissa personer som var för modernisering, inte minst deras ledare Stalin, ansåg att rätten till liv för människor med andra åsikter var fullständigt oviktig.
Some in favour of modernisation, not least their leader Stalin, considered the individual right to life of people who hold different views completely insignificant.
Champagne, ja men det är oviktigt; Chablis, det är inte alls viktigt; Sauternes, ännu mindre viktigt!
Champagne, why, that is insignificant; Chablis, that is not at all significant; Sauternes, even less so!
oviktig (ayrıca: obetydlig, ringa, värdelös, oväsentlig)
oviktig (ayrıca: betydelselös, egal)
En andra aspekt som inte heller är oviktig är demokratisk kontroll, herr kommissionsledamot.
A second aspect, which is not unimportant either, Commissioner, is democratic control.
Fruit originating elsewhere is totally unimportant.
När allt kommer omkring är det en oviktig fråga.”
After all, it is such an unimportant issue.'

"oviktig" için eşanlamlılar (İsveççe):

oviktig

İngilizce' de "oviktig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDärmed får myndigheterna en annan men inte oviktig funktion.
In this, governments will play a different, but no less important role.
SwedishÄven om många medlemsstater gör framsteg anser många, tråkigt nog, dessutom att den digitala agendan är oviktig.
On the digital agenda, although many Member States are making progress, it is sadly also seen by many as non-essential.
SwedishVid sidan av det totala läget för den kommande regeringskonferensen är jag bekymrad över en liten, men tyvärr inte oviktig detalj.
Besides, the overall result of the coming IGC ministerial meeting, another small but unfortunately far from delicate detail is causing me some concern.
SwedishJag menar inte alls att mejerikrisen är oviktig, utan att frågor som rör mänskliga rättigheter är av största politiska betydelse för oss alla.
I am not saying that the dairy crisis is not important, but a problem such as human rights is of paramount political importance to each one of us.
SwedishEU kan för första gången påverka den politiska situationen i Vitryssland och därför är den politik Bryssel långt ifrån oviktig.
The European Union could be able for the first time to influence the political situation in Belarus and therefore the policy Brussels adopts is far from indifferent.
SwedishNär det gäller den politiska ekonomin är detta en inte oviktig fråga som har tagits upp i anslutning till diskussionen om pakten under året.
Furthermore, France and Germany have given undertakings to channel any effects of greater growth into deficit reduction, as requested by the Commission.
SwedishBrottsbedömningen i ett land som kommer att företräda de demokratiska ambitionerna i många länder i Europa är därmed inte oviktig.
It is therefore not a matter of indifference how crimes are judged in a country that will be at the head of the democratic aspirations of all countries over a vast area of Europe.
SwedishNär det gäller den politiska ekonomin är detta en inte oviktig fråga som har tagits upp i anslutning till diskussionen om pakten under året.
Within the context of the political economy, this is an issue of more than minor importance surrounding the discussion of the Pact which has taken place over the course of this year.
SwedishDenna debatt är den viktigaste med avseende på Europaparlamentets arbete under det kommande året och vi genomför den som en ren formsak, som om det vore en oviktig fråga.
This is the most important debate in terms of the European Parliament's work over the next year and we are dealing with it as if it were a question of procedure and a rubber-stamping debate.
SwedishDenna debatt är den viktigaste med avseende på Europaparlamentets arbete under det kommande året och vi genomför den som en ren formsak, som om det vore en oviktig fråga.
This is the most important debate in terms of the European Parliament' s work over the next year and we are dealing with it as if it were a question of procedure and a rubber-stamping debate.