"ordningsföljd" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ordningsföljd" İngilizce çeviri

SV ordningsföljd
volume_up
{ortak cins}

ordningsföljd (ayrıca: gradering, nyans, grad, övergång)
ordningsföljd (ayrıca: bud, anvisning, sort, uppdrag)
volume_up
order {isim}
Hur data sedan placeras i texttabellen bestäms av posternas ordningsföljd i listrutan Tabell.
The entry order in the Table list box will determine the data order in the text table.
Om Du anger datumtalen i omvänd ordningsföljd får funktionen ett negativt tal som resultat.
If you enter the date values in reverse order the function returns a negative number.
Jag går över, herr talman, till att ta upp dessa tre i denna ordningsföljd.
I will comment on the three areas in that order, Mr President.
ordningsföljd (ayrıca: rad, serie, räcka, sekvens)
Du kan ändra posternas ordningsföljd genom att klicka på Typ.
You can change the sequence of entries by clicking the bar in the Type column.
Vad säger jag, i förväg, naturligtvis i logisk ordningsföljd!
I say early, I mean of course in logical sequence!
Formelns resultat matas automatiskt ut i tidsformat p.g.a. operandernas ordningsföljd.
The result returned by the formula is automatically issued in time format due to the sequence of the operands.

"ordningsföljd" için eşanlamlılar (İsveççe):

ordningsföljd

İngilizce' de "ordningsföljd" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm detta alternativ valts sker sorteringen i fallande ordningsföljd, dvs från Ö till A och 9 till 0.
Sorts beginning with the highest value, i.e. from Z to A or 9 to 0.
SwedishOm Du väljer detta alternativ sker sorteringen i stigande ordningsföljd, dvs från A till Ö och 0 till 9.
Sorts beginning with the lowest value, i.e. from A to Z or 0 to 9.
SwedishUtan att följa budgetkapitlens ordningsföljd vill jag också säga något om utgiftsområde 5.
If it transpires at this point that there are still large surpluses, it can be checked whether or not it is possible to make cutbacks.
SwedishMånga detaljer har lagts i ny ordningsföljd.
SwedishJag har med stort intresse tagit del av rådets uttalanden i Cardiff, särskilt de fyra kraven, och jag tycker att deras ordningsföljd är mycket viktig.
Mr President, I have taken note with great interest of the statement from the Cardiff Council, in particular the four demands.
SwedishTill de kolleger som jag har noterat som talare, men som är väldigt angelägna om att jag skall lägga märke till dem, vill jag säga att detta endast är en fråga om ordningsföljd.
I say to colleagues who have indeed caught my eye, but who are getting anxious about my catching their eye, that it is simply a question of sequencing.
SwedishGenom att återgå till det gamla systemet för ordningsföljd, som Van Dam och hans utskott ville, anser vi att man inte beaktar dessa förändringar som skett inom flygsektorn.
We think that to return to the old classification system, as Mr van Dam and his committee suggested, would be to fail to take these changes into consideration.