SV ordnar
volume_up
{fiil}

Vi måste se till att man i dokumentet från Göteborg ordnar prioriteterna från Lissabon annorlunda.
We must ensure that the Gothenburg report rearranges the order of Lisbon's priorities.
Vi måste se till att man i dokumentet från Göteborg ordnar prioriteterna från Lissabon annorlunda.
We must ensure that the Gothenburg report rearranges the order of Lisbon' s priorities.
Det är ungefär som om antalet inbrott fördubblas i ett bostadsområde och polisen då ordnar så att alla vakthundar avskaffas.
That is like the police ordering all guard dogs to be put down after the number of burglaries in a residential area has doubled.

İngilizce' de "ordnar" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns ett stort antal sektioner som alla ordnar aktiviteter inom sitt område.
There are a large number of sections which all organizes activities in their area.
SwedishMen låt mig betona att det är helt avgörande att vi ordnar upp våra förbindelser.
But let me reiterate that it is crucially important that we get the relations right.
SwedishPå campus i Kiruna, Piteå och Skellefteå är det kårerna som ordnar utelivet.
At the campuses in Kiruna, Piteå and Skellefteå the student unions organizes the nightlife.
SwedishKom hit så ordnar jag det för er allihop." ~~~ (skratt) Och vad hände?
Come over and I'll do the whole lot of you." (Laughter) And what happened?
SwedishJag litar på att alla ledamöter ordnar det så att de får ut sina röstkort i tid.
I am sure that everyone will take the necessary precautions to obtain their voting cards in time.
SwedishJag förespråkar att man ordnar överläggningar och söker efter lösningar.
I am all for thought being given to this and for seeking solutions.
SwedishJag föreslår att vi ordnar en utfrågning i parlamentet för alla som kandiderar till detta uppdrag.
I propose that we have a hearing in Parliament for all the candidates for this office.
SwedishOm du vill kan du använda bokmärkeshanteraren när du ordnar dina bokmärken i olika mappar.
You may want to use the bookmark manager if you're reorganizing bookmarks into different folders.
SwedishStudentidrottens alpina sektion ordnar också bussresor, säger hon.
Student sport alpine section also organizes bus trips, she says.
SwedishHåll bara andan uppe och krutet torrt, och allt ordnar sig.
Just keep your pecker hard and your powder dry and the worm will turn.
SwedishVi måste utöva press på Serbien och även på albanerna i Kosovo, så att de ordnar upp saker och ting.
We can only do this using the modest means at our disposal, namely a motion for a resolution.
SwedishVi ordnar fest i goda vänners lag för att fira ... och vi skulle bli mycket glada om du kunde komma.
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
SwedishSom bäst kartlägger man lager och ordnar leveranser.
Supplies are being planned and deliveries organised at this very moment.
SwedishKommissionen ordnar regelbundet konferenser med företrädare för lokala och regionala myndigheter.
The Commission regularly organises conferences with representatives from local and regional authorities.
SwedishUrsäkta, det här ordnar Beverly Hills-polisen.
Excuse me, the Beverly Hills Police Department is picking that up.
SwedishVad du gör är att du ordnar dem i tre lager, du svetsar sedan ihop kanterna och fyller dem med luft.
And what you do is you put it together in three layers, you weld it around the edge, and then you inflate it.
SwedishDet finns faktiskt firmor som säger: Det ordnar sig fortfarande, även i dag.
Indeed there are companies, even today, which think it will be all right: it does not affect us, we will get round it somehow.
SwedishDen är rätt så lik irländarna när de ordnar med folkomröstning, man kan aldrig lita på att de uppför sig som de skall.
Rather like the Irish population when they run a referendum, you can never rely on it to behave.
SwedishVi ordnar inte särskild mat till ungdomar.
We will not provide special alternatives for younger people.
SwedishVi måste utöva press på Serbien och även på albanerna i Kosovo, så att de ordnar upp saker och ting.
We must bring pressure to bear on Serbia, and also on the Albanians in Kosovo, so as to make them put things to rights.