"omständigheter" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"omständigheter" İngilizce çeviri

SV omständigheter
volume_up
{çoğul}

omständigheter (ayrıca: beskaffenhet, före)
volume_up
going {isim}
EU föreslår att gå utöver gemenskapens regelverk och under särskilda omständigheter åsidosätta den vederbörliga processen.
The EU suggests going beyond the and overriding due process in the event of special circumstances.
Jag hoppas att vi hamnar i omständigheter där det kommer att vara frågan om konkurrens på en level playing field.
I hope that we are going to reach a situation in which we will have competition 'on a level playing field '.
Jag hoppas att vi hamnar i omständigheter där det kommer att vara frågan om konkurrens på en level playing field .
I hope that we are going to reach a situation in which we will have competition 'on a level playing field' .
omständigheter (ayrıca: öde, tur, levnadsvillkor, lycka)
Precis som internationella omständigheter är sammanflätade blir handlingsområden alltmer överlappande.
Just as international fortunes are intertwined, there is more and more overlap between policy areas.

"omständighet" için eşanlamlılar (İsveççe):

omständighet

İngilizce' de "omständigheter" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi får inte under några omständigheter ta lätt på oberoende eller prisstabilitet.
We cannot go soft on independence or on price stability under any circumstances.
SwedishDet var den bästa lösning vi kunde ta fram under mycket pressade omständigheter.
This was the best solution we could find under very challenging circumstances.
SwedishJag kan under inga omständigheter acceptera kravet på att tobaksstödet dras in.
There is no way that I can accept this request for the removal of aid to tobacco.
SwedishDet bör inte under några omständigheter ses som en begränsning av kollektivavtal.
In no circumstances should it be perceived a restriction on collective agreements.
SwedishDetta får dock inte under några omständigheter vara det sista steg som vi tar.
However, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
SwedishSådana omständigheter skulle troligen göra det svårt att uppnå Lissabonmålen.
Such conditions would appear to make the Lisbon objectives difficult to achieve.
SwedishDet är under inga omständigheter fråga om att visa förakt för folkomröstningarna.
Under no circumstances is it a question of flouting the outcomes of the referenda.
SwedishUnder dessa omständigheter måste jag ställa er en personlig fråga.
Madam President, in these circumstances, I must put to you a personal question.
SwedishUnder dessa omständigheter är ett arbetstidsdirektiv definitivt inte välkommet.
Certainly under those circumstances, a Working Hours Directive is wholly unwelcome.
SwedishDomstolen har redovisat de omständigheter under vilka detta undantag kan tillämpas.
The Court has outlined the circumstances in which this derogation may be applied.
SwedishArbetet får under inga omständigheter användas som ursäkt att försena utvidgningen.
The work must under no circumstances be used as an excuse to delay enlargement.
SwedishVi får dock under inga omständigheter endast öka de offentliga investeringarna.
Under no circumstances, however, should we simply increase public investment.
SwedishUnder dessa svåra omständigheter gör Europeiska centralbanken ett utmärkt arbete.
In this difficult environment, the European Central Bank is doing an excellent job.
SwedishBetänkandet borde under dessa omständigheter ha återförvisats till utskottet.
Given these conditions, the report should have been referred back to committee.
SwedishHur kan ni garantera att strategin genomförs korrekt under dessa omständigheter?
How can you ensure that the strategy is properly implemented under these conditions?
SwedishFör budgetmyndighetens båda grenar kommer det att vara väldigt nya omständigheter.
Consequently the nature of these two budgetary authorities will be very different.
SwedishDet viktiga är den effekt vi uppnår snarare än våra specifika omständigheter.
What matters is the effect we achieve rather than our particular circumstances.
SwedishBestämmelserna får inte under några omständigheter påverka passagerarna negativt.
In no circumstances should these provisions impact negatively on passengers.
SwedishUnder normala omständigheter är denna metall en vätska med hög ångkompression.
Under normal circumstances this metal is a liquid with high vapour compressibility.
SwedishDet verkar därmed som om dessa omständigheter begränsar konsumenternas valfrihet.
It would appear that, under these circumstances, consumer choice is limited.