"omodern" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"omodern" İngilizce çeviri

EN
SV

omodern {sıfat}

volume_up
1. genel
omodern (ayrıca: ur funktion, utslagen, ute, landsbygden)
Chicagokonventionen har blivit helt omodern på denna punkt.
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
Det sänder ut en felaktig signal, en signal som dessutom är omodern.
It sends out the wrong signal; an outmoded signal, even.
Det är en attityd som är fullständigt omodern och helt i otakt med var vi befinner oss i dag.
This is a patronising and complacent attitude and one that is completely out of date and out of tune with where we are today.
omodern (ayrıca: gammaldags, föråldrad)
volume_up
out-of-date {sıf.} (old-fashioned, outdated)
Chicagokonventionen har blivit helt omodern på denna punkt.
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
omodern (ayrıca: föråldrad, otidsenlig, antikverad)
volume_up
outmoded {sıf.} (old-fashioned, out of date)
Det sänder ut en felaktig signal, en signal som dessutom är omodern.
It sends out the wrong signal; an outmoded signal, even.
EU:s budgetprocess är djupt omodern och därför under all kritik.
The EU's budgetary process is profoundly outmoded and therefore beneath contempt.
(Applåder) Min grupp har länge ansett att enbart ett åtagande att avreglera är en lika omodern och farlig väg som ett åtagande att enbart reglera.
(Applause) My group has long believed that a simple commitment to deregulation is as outmoded and dangerous a concept as is a simple commitment to regulation.
2. aşağılayıcı
omodern (ayrıca: föråldrad, passé, ute)
3. "som inte längre är yrkesverksam"
omodern (ayrıca: gammalmodig, oduglig, avdankad, överårig)
volume_up
superannuated {sıf.} (retired from service or office)

"omodern" için eşanlamlılar (İsveççe):

omodern

İngilizce' de "omodern" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDen kvantitativa tillväxten kommer från en omodern filosofi om ”snabbare, högre, längre”.
The quantitative growth comes from an outdated philosophy of 'faster, higher, further'.
SwedishNu måste vi gå tillbaka till 1997 års förordning om nya livsmedel som är helt omodern.
Now we have to fall back on the 1997 Novel Foods Regulation, which is completely outdated.
SwedishEuropaparlamentet är fortfarande en synnerligen omodern arbetsplats.
The European Parliament is still a very old-fashioned place to work in.
SwedishDagens nya teknik kommer att vara omodern och ineffektiv i morgon.
Today's new technology will be old-fashioned and ineffective tomorrow.
SwedishNär en administration uppfattas på detta sätt, då är den omodern och måste förändras.
An institution which leaves such an impression on people is no longer up to date; change is required.
SwedishDet finns emellertid ett stort problem: dessa äldre människors kompetens kommer att vara omodern.
However, there is a big problem: those older people will be the people with outdated skills.
SwedishDet är bara en kris för en felaktig och omodern föreställning om europeisk integration.
This is just a crisis of one wrong, outdated concept of European integration, and that is all.
SwedishTraditionell betyder inte omodern, utan det rör sig om en mekanism för att nå målen för 2020-strategin.
Traditional does not mean outdated, but as a mechanism for delivering the goals of the 2020 strategy.
SwedishDet visar sig emellertid samtidigt att lagstiftningen på området är omodern och brister i tydlighet.
At the same time, however, it also revealed that the legislation in this field is outdated and lacks clarity.
SwedishÖkningen på 20 procent är hopplöst omodern.
The 20% increase principle is hopelessly outdated.
SwedishDet handlar om integration - och jag tvekar inte att säga det än i dag, med risk för att framstå som hopplöst omodern.
There is the question of improved access - and I do not hesitate to say that even today, although I may sound very old-fashioned.
Swedish. – Dagens metod för att finansiera gemenskapens budget har blivit omodern, och bristerna har hamnat i förgrunden under de senaste åren.
The current method of funding the Community budget has become obsolete, and in recent years the shortcomings have come to the fore.
Swedish. – Dagens metod för att finansiera gemenskapens budget har blivit omodern, och bristerna har hamnat i förgrunden under de senaste åren.
   . The current method of funding the Community budget has become obsolete, and in recent years the shortcomings have come to the fore.
SwedishJag upprepar, detta låg inte alls inom gemenskapens behörighet, men händelser har visat att den nationella strategin var en omodern strategi.
To repeat, this was not within the Community's competence at all, but events have shown that a national approach was an obsolete approach.
SwedishVi röstade emot de förslag som försvarade en omodern jordbruks- och fiskeripolitik som varken gynnar hela gemenskapens intressen eller de yttersta randområdenas långsiktiga intressen.
Mr President, the Member States must meet their financial commitments and adopt the Financial Perspective as soon as possible.
SwedishDetta beror på att vissa politiska krafter och företagsgrupper fortfarande har en omodern uppfattning om att det enbart är kvinnans arbete att skaffa barn.
This is because some political forces and some business groups are still stuck in an old-fashioned perception that having children is exclusively women's work.
SwedishParadoxalt nog kommer denna strategi i slutändan att snedvrida den demokratiska debatten samtidigt som det har hävdats att den gamla Monnet-metoden blivit omodern på grund av bristande insyn.
Paradoxically enough, this strategy would end up distorting democratic debate at the same time as it was declared that the old Monnet method had become obsolete for lack of transparency.