"omlopp" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"omlopp" İngilizce çeviri

SV omlopp
volume_up
{nötr}

omlopp (ayrıca: område, rutt, kedja, krets)
Valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som ska sättas i omlopp (
Denominations and technical specifications of euro coins intended for circulation (
Det finns över 550 miljoner vapen i omlopp i världen...
There are over 550 million firearms in worldwide circulation.
Det finns mer än en halv miljard handeldvapen i omlopp i världen.
Globally, more than half a billion small arms are in circulation.

İngilizce' de "omlopp" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet finns idéer i omlopp, men vi vet ännu inte vad som kommer att läggas fram.
There are ideas going around, but we have yet to see what is to be presented.
SwedishSamtidigt finns det förslag i omlopp om en EU-politik för passageraruppgifter.
At the same time, there are proposals circulating on a European PNR policy.
SwedishMed färre bilar och färre komponenter i omlopp påverkas också transportsektorn.
With fewer cars and fewer components coming and going, goods transport is also affected.
SwedishDet har varit många alternativ i omlopp om hur man ska övervinna det nuvarande dödläget.
Many options have been floated on how to overcome the current deadlock.
SwedishDetsamma gäller kontroller av den information som är i omlopp.
The same goes for checking and controlling the information that is circulating.
SwedishJag vill att debatten skall grundas på fakta och inte på de många påhittade historier som är i omlopp.
I want the debate to be based on facts rather than the many myths that are circulating.
SwedishDet stödet får inte bara gå ut på att sätta ett antal nya miljarder ecu i omlopp.
This assistance must not just involve the injection of another several thousand million ecus into the system.
SwedishOch låt oss föreställa oss att pengar finns i omlopp, och vapen.
And let us imagine that money is circulating there, and weapons.
SwedishDen som inte har mycket pengar att sätta i omlopp räknas inte.
People who do not earn or spend much no longer count for anything.
SwedishDet slagord som just nu är i omlopp i Bryssel är åtstramning, åtstramning, åtstramning.
(PT) Mr President, the current watchword in Brussels is austerity, austerity, austerity.
SwedishDet största problemet är alltid gatorna och de skumma barerna där de förfalskade sedlarna sätts i omlopp.
In my previous occupations I have had occasion to deal with the issue.
SwedishDessutom anser jag att det finns många missuppfattningar i omlopp.
Then I think there are lots of mistaken ideas going round.
SwedishJag tycker om en hel del av de idéer som är i omlopp och som har kommit fram här denna eftermiddag.
I am keen on quite a few of the ideas that are circulating and that have emerged here this afternoon.
SwedishVi vet dock alla att uppgifter redan är i omlopp, en situation som på intet sätt är reglerad.
However, we all know that at present data is already being circulated in practice, but in an unregulated way.
SwedishDe mest otroliga rykten har varit i omlopp i detta ärende.
Rumours of the worst kind have circulated about this matter.
SwedishDet finns 639 miljoner handeldvapen i omlopp i världen, vapen som tillverkas av över ett tusen företag i minst 98 länder.
Mr President, I am anxious to contribute to this debate to emphasise two main points.
SwedishJag vill att debatten skall grundas på fakta och inte på de många påhittade historier som är i omlopp.
Of course, we need to have dialogue with the Greek authorities, but they know our position on this matter.
SwedishNu strax innan euron kommer att sättas i omlopp måste vi få EMU att stå på båda benen.
As the changeover to euro notes and coins draws near, we must make economic and monetary union manage on its own two feet.
SwedishTänker kommissionen göra mer för att skingra de myter om konstitutionen som för närvarande är i omlopp?
Will the Commission commit to doing more to dispel the myths currently circulating about the Constitution?
SwedishFör att använda ett uttryck från Caterine Lalumière skulle jag vilja säga att " vi måste sätta den i omlopp ".
To adopt an expression used by Catherine Lalumière, I would say that we have to " put it into orbit ".