"omgärda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"omgärda" İngilizce çeviri

SV omgärda
volume_up
{fiil}

omgärda (ayrıca: inhägna, bifoga, omge, omsluta)
omgärda (ayrıca: inhägna, tävla, slingra sig, värna)
omgärda (ayrıca: hopa, stapla upp)

"omgärda" için eşanlamlılar (İsveççe):

omgärda

İngilizce' de "omgärda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

Swedishdet etiska ramverk som Europaparlamentet föreslår skall omgärda detta stöd.
the ethical framework within which the European Parliament plans to conduct it.
SwedishJag vägrar tycka att vi borde omgärda våra valobservatörsuppdrags slutsatser med politiska hänsynstaganden.
I decline to take the view that we should hedge the conclusions of our Election Observation Missions around with political considerations.
Swedish. – Det är naivt att tro att EU:s medlemsstater kan omgärda sig med en mur för att skydda sig mot ekonomiska hot utifrån.
   . It is naive to think that the EU Member States can build a wall around them to protect us from external economic threats.
SwedishHär fattas en tydligare analys när det gäller frågorna kring hur rättssäkerhetsstaketet skall se ut, den demokratiska kontrollen som skall omgärda åtgärderna.
The conclusions offer a clearer analysis of the issues surrounding the guarantees of legal certainty and the democratic control that is to safeguard the measures concerned.
SwedishJag skulle vilja säga till alla dem som p.g.a. sin oro för klyftan mellan politiken och medborgaren, är frestade att omgärda sig med tusen försiktighetsåtgärder: " Våga till sist!
I would like to tell all of those who, concerned at the gap between politics and ordinary people, are tempted to take a thousand precautions: ' Be daring!