"om och om igen" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"om och om igen" İngilizce çeviri

SV om och om igen
volume_up
{zarf}

om och om igen (ayrıca: alltför, helt och hållet, över, noggrant)
volume_up
over {zarf}
Detta gjordes mycket klart om och om igen av mig och mina tjänstemän.
This was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Om och om igen har hänsynstagandet till konsument- och miljöskydd övervägt.
Over and over again, considerations of consumer and environmental protection predominated.
Om och om igen ser vi välmenande program, som det här, som inte kan leverera resultat.
Over and over again we see well-meaning programmes like this that fail to deliver.
om och om igen
Om vi inte minskar energiförbrukningen finns det risk för att det om och om igen ...
If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...
Om och om igen tar EU illegitimt på sig rollen och karaktären av en politisk stat.
Again and again the EU assumes illegitimately the role and characteristics of a political state.
De måste alla förstärkas och försvaras om och om igen.
It must all be strengthened and defended again and again.

İngilizce de "om och om igen" için benzer çeviriler

om bağlaç
om edat
och bağlaç
English
och edat
English
igen zarf
öm sıfat

İngilizce' de "om och om igen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm och om igen, samma uttalanden och om och om igen, samma anförande från mig.
Time and again, the same statements, and time and again, the same speech from me.
SwedishVi har för övrigt om och om igen upplevt hur förbud mjukas upp i praktiken.
Incidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
SwedishVi kan inte längre nöja oss med att rekonstruera byggnader om och om igen.
We can no longer content ourselves with reconstructing buildings time and again.
SwedishFör det tredje har det talats om finansiering om och om igen under förmiddagen.
Thirdly, funding has been mentioned time and time again here this morning.
SwedishÄr du trött på att behöva fylla i webbformulär med samma information om och om igen?
Tired of filling out web forms with the same information time and time again?
SwedishMitt inlägg inskränker sig till att om och om igen kräva en samfinansiering.
My contribution will be confined to reiterating yet again my request for cofinancing.
SwedishVi kan i själva verket göra allt vad som krävs, vi kan fördöma allt detta om och om igen.
In fact, we can do everything it takes; we can condemn all this time and again.
SwedishMen de är aldrig här eftersom de inte vill höra samma sak om och om igen.
However, they are never here because they do not want to keep hearing the same thing.
SwedishDet är mycket viktigt att vi fortsätter framlägga vår sak om och om igen.
It is clearly important that we keep stating and restating that case.
SwedishOm och om igen ser vi hur Europa godtar att de verkliga besluten fattas av amerikanerna.
Time and again we see Europe accepting that the real decisions are taken by the Americans.
SwedishOm och om igen riskerar detta beteende att sprida sjukdomar som mul- och klövsjuka.
Time and again, this kind of behaviour poses the risk of diseases such as foot-and-mouth disease.
SwedishDet är en uppgivenhet som delas av oss alla eftersom vi tvingas återkomma till samma fråga om och om igen.
I listened to the weariness in Commissioner Patten's voice when he was speaking.
SwedishDet har sagts om och om igen och vår politiska grupp har samma inställning i frågan.
It has been said time and time again, and our political group obviously shares this view of the matter.
SwedishDet som helt och hållet saknas - och det har påtalats om och om igen - är en infrastruktur.
What is totally lacking - and this has been mentioned several times already - is the infrastructure.
SwedishDet är bara det att vi diskuterar detta om och om igen från början.
It is just that we debate this time and again from scratch.
SwedishOm och om igen opererar och behandlar man bröstcancer på sjukhus med nästan ingen erfarenhet alls.
Time and again, breast cancer is operated on and treated in hospitals with barely any experience.
SwedishI ej bindande deklarationer krävs om och om igen integration av funktionshindrade personer.
In non-binding declarations, demands for the integration of people with disabilities are made repeatedly.
SwedishDet är en självklarhet, och det verkar kanske inte nödvändigt att man alltid om och om igen måste påpeka detta.
This is a sine qua non, and it would seem unnecessary to keep stressing it.
SwedishI åratal har vi om och om igen diskuterat samma problem.
For years now we have constantly been debating the same problems.
SwedishÄndå är svårigheterna vid övervakningen, som dyker upp om och om igen, allt annat än uppmuntrande.
Yet the difficulties with verification, which are still being encountered, are anything but encouraging.