"olovligt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"olovligt" İngilizce çeviri

SV olovligt
volume_up
{zarf}

olovligt
olovligt

İngilizce' de "olovligt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet är principiellt oacceptabelt att produkter används olovligt.
As a matter of principle, it is unacceptable that products should be used for illegal purposes.
SwedishDet är tydligt att det till dags dato har förekommit betydande överfiske och i många fall olovligt fiske i EU: s vatten.
It is clear that to date there has been significant over-fishing and in many cases illegal fishing of EU waters.
SwedishDet finns till exempel olovligt stora skillnader mellan medlemsländernas standarder för kontroll av de yttre gränserna.
For example, there is an inexcusably wide difference in standards among the Member States when it comes to surveillance of the Union's external borders.
SwedishEU: s förvaltning har varit olovligt svag, till exempel återbetalades förra våren oanvända medel om ca tre miljarder euro till medlemsländerna.
Administration in the EU has been inexcusably poor, since, for example, last spring around EUR 3 billion of unused funds were returned to Member States.
SwedishNaturliga örtmediciner från de här länderna efterapas olovligt och patenteras av rovgiriga multinationella företag som sedan vill sälja tillbaka de här produkterna till priser man inte har råd med.
Natural herbal medicines from these countries are being pirated and patented by rapacious multinationals who then want to sell these products back at prices which cannot be afforded.