"oanständig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"oanständig" İngilizce çeviri

SV oanständig
volume_up
{sıfat}

oanständig (ayrıca: skadlig, felaktig, dålig, grym)
volume_up
bad {sıf.}
oanständig (ayrıca: blått, dyster, nedslagen, låg)
volume_up
blue {sıf.}
oanständig (ayrıca: allmän, generell, öppen, tydlig)
volume_up
broad {sıf.}
oanständig (ayrıca: grym, grov, ohyfsad, enkel)
volume_up
coarse {sıf.}
oanständig (ayrıca: dålig, grym, , rutten)
volume_up
foul {sıf.}
oanständig (ayrıca: grov i mun)
oanständig (ayrıca: fruktliknande, frukt-, fruktig)
volume_up
fruity {sıf.}
oanständig (ayrıca: smutsig, snuskig, föraktlig, osmaklig)
volume_up
grubby {sıf.}
oanständig (ayrıca: olämplig, oriktig, opassande, oegentlig)
oanständig
. ~~~ Det var Lagen om Könssjukdomar från 1889 och 1916 års lag om Oanständig Annonsering.
I was prosecuted under the 1889 Venereal Diseases Act and the 1916 Indecent Advertisements Act.
oanständig (ayrıca: besvärlig, dum, elak, stygg)
volume_up
nasty {sıf.}
oanständig (ayrıca: dum, elak, stygg, snuskig)
volume_up
naughty {sıf.}
oanständig (ayrıca: obscen, skabrös, motbjudande)
volume_up
obscene {sıf.}
En minskning av utsläppen av växthusgaserna är oförenligt med tillåtna monopol som kan fortsätta att göra oanständiga vinster.
Reducing emissions of greenhouse gases and allowing monopolies to keep making obscene profits are mutually exclusive.
oanständig (ayrıca: klumpig, ovårdad)
volume_up
raunchy {sıf.}
oanständig (ayrıca: snuskig, nedsotad)
volume_up
smutty {sıf.}
oanständig
volume_up
bawdy {sıf.}
oanständig (ayrıca: fräck, plump)
volume_up
ribald {sıf.}

"oanständig" için eşanlamlılar (İsveççe):

oanständig

İngilizce' de "oanständig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDenna utpressning mot utsatta befolkningsgrupper är oanständig.
To use such blackmail on vulnerable people is shameful.
SwedishSlutligen, den ekonomiska hjälp som går till offren för Creutzfeld-Jakobs sjukdom tycks mig alldeles otillräcklig, rentav oanständig.
Finally, the financial assistance to victims of CJD is, in my view, utterly inadequate, not to mention insulting.
SwedishI stället för att bekämpa en oanständig alkoholism skulle de, om deras idéer slog igenom, lyckas att bl.a. skada en hel sektor, nämligen vinsektorn.
If their ideas are adopted, instead of combating unsavoury alcoholism, they will have succeeded in harming, amongst others, a whole industry, in other words, the wine-producing industry.