"nya och kompletterande" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"nya och kompletterande" İngilizce çeviri

"nya och kompletterande" için örnek kullanımlar

İngilizce de "nya och kompletterande" için benzer çeviriler

nya sıfat
English
och bağlaç
English
och edat
English
kompletterande sıfat

İngilizce' de "nya och kompletterande" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDu säger att vi nästan är där, men det rör sig inte om nya och kompletterande medel, så vi är alltså långt från målet.
Commissioner Hedegaard, you say that we are almost there, but the funds are not new and additional, and so we are far from being there.
SwedishI sin resolution i denna kammare av den 25 oktober betonade denna kammare att bidragen skall utgöras av nya och kompletterande anslag och så är inte fallet.
In its resolution in this House on 25 October this House emphasised that contributions should be new and additional funding, and this is not so.
SwedishSannolikt tar det många decennier innan det finns en ordentligt fungerande internationell kolmarknad och därför behöver vi nya och kompletterande finansieringsåtgärder nu.
It is likely to be many decades before there is a properly functioning international carbon market, so we need a new and additional financing measure now.
SwedishSå länge som detta är fallet kommer vi också att behöva söka efter nya och kompletterande åtgärder för att minska antalet dödsfall och skador, som vi helst vill ska undvikas helt.
And while this is the case, we will have to seek new measures, additional measures to reduce the number of fatalities and injuries, where the ideal figure is zero.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • nya och kompletterande

bab.la İngilizce-Türkçe sözlüğüne bir göz at.