"nobel" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"nobel" İngilizce çeviri

SV nobel
volume_up
{sıfat}

nobel (ayrıca: gammal, ankommen, full, hög)
volume_up
high {sıf.}
nobel (ayrıca: ståtlig, kunglig)
volume_up
regal {sıf.}
nobel (ayrıca: ståtlig, snygg, bildskön, statylik)

"nobel" için eşanlamlılar (İsveççe):

nobel
Swedish

İngilizce' de "nobel" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDetta är kanske en nobel tanke, men det är inte tillräckligt bra.
This may be a noble attempt, but not quite good enough yet.
SwedishÖkning av sysselsättningen är en nobel strävan, men får inte ske på bekostnad av miljö och naturligt kapital.
Creating more jobs is a noble endeavour, but not at the expense of the environment and natural resources.
SwedishDet är en bra tradition, en nobel tradition, att titta på vad som har genomförts och på ny utveckling.
It is a good tradition; it is a noble tradition, to see what has been implemented and what the new developments are.
SwedishGruppen De grönas avsikt var måhända nobel men deras metod var varken effektiv eller övertygande.
Although the intentions of the Group of the Greens may have been noble, their method was neither effective nor conclusive.
SwedishMr Fogg, ni är en nobel och exakt herre.
SwedishDärför måste vi uppmana våra regeringar att inte göra motsatsen till vad Nobel- och Sacharovpristagaren har vädjat om.
Therefore we must call upon our governments not to do the opposite of what the Nobel and Sakharov Prize winner has asked.
SwedishDet är en nobel strävan som motsvarar människornas förväntningar, både konsumenterna och de som berörs på något annat sätt.
This is a commendable effort which is in line with the expectations of both consumers and those who are involved in other ways.
SwedishPå 80-talet upptäcktes fulleren (Nobel pris i kemi 1996) som är kolatomer sammanfogade med extremt små bollar till ett nät.
In the 80's fullerene was discovered (Nobel Prize in Chemistry 1996), which are carbon atoms bound together with extremely small balls into a net.
SwedishAmartya Sen vann sitt Nobel Pris för han sa, "Så här är det, svält sker i befintlighet av mat för folk inte har möjlighet att köpa det."
Amartya Sen won his Nobel Prize for saying, "Guess what, famines happen in the presence of food because people have no ability to buy it."
SwedishIdén att anta ett program i syfte att förebygga våld mot barn, ungdomar och kvinnor är en generös och nobel idé till vilken alla kan ansluta sig.
Mr President, the idea of adopting a programme designed to prevent violence against children, adolescents and women is a generous and noble idea which everyone can of course support.
SwedishEU:s verksamhet representerar "folkens förbrödring" och utgör en form av de "fredskongresser" som Alfred Nobel anger som kriterier för fredspriset i sitt testamente från 1895.
The work of the EU represents "fraternity between nations" and amounts to a form of the "peace congresses" cited by Alfred Nobel as criteria for the Peace Prize in his 1895 will.