"näste" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"näste" İngilizce çeviri

EN

SV näste
volume_up
{nötr}

näste (ayrıca: kula, håla, bo, tillhåll)
volume_up
den {isim}
För många i-länder har utvecklingsländerna blivit ett syndens näste.
The developing world has become a den of debauchery for many developed countries.
näste (ayrıca: sats, band, uppsättning, tillhåll)
volume_up
nest {isim}

İngilizce' de "näste" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishNäste gång jag hittar dig med skit cigaretter...... Kommer jag trycka ner dom din halls.
The next time I find you smoking that shit...... l'll stuff it down your throat.
SwedishLandet får inte på nytt utvecklas till ett näste för terrorism och narkotikaproduktion.
The country must not again become a seedbed of terrorism and of drugs production.
SwedishBara helt kort: Som talare efter näste talare har Franz Xaver Mayer uppgetts.
The next speaker but one on the list is down as Mr Franz Xaver Mayer.
SwedishDenna förmiddag kommer ni att yttra er om utnämningen av näste ordförande, Romano Prodi.
Later this morning you will be voting on the appointment of the future President, Romano Prodi.
SwedishNästan alla journalister som skriver om Afrika skulle vilja vara näste Joseph Conrad.
Mr President, practically every journalist who writes about Africa would like to be the next Joseph Conrad.
SwedishFör dom vill inte att jag skall bli den näste presidenten.
SwedishHan vill bli vår näste president så var ända röst räknas!
SwedishChicago, Här är vår näste president.:
SwedishJag är övertygad om att José Manuel Barroso i morgon kommer att säkra ytterligare fem år som kommissionens näste ordförande.
Madam President, I am very confident that Mr Barroso will tomorrow secure another five-year mandate as the next president of the Commission.
SwedishDärför träder ni, mina rumänska och bulgariska vänner, in i ett parlament som saknar livliga debatter och som har en planerad kröning av vår näste talman.
Therefore, Romanian and Bulgarian friends, you enter a Parliament with no vivid debates and a planned coronation of our next President.
SwedishVid Europeiska rådets möte i juni nåddes ett tydligt politiskt samförstånd om José Manuel Barrosos kandidatur som näste kommissionsordförande.
At the June European Council a clear political consensus was achieved on José Manuel Barroso as the candidate for President of the next Commission.
SwedishJag vill också fråga om rådet kan ge fler upplysningar om de uppgifter och det ansvar som Ekofinrådets näste ordförande, Jean-Claude Juncker, kommer att få.
I should also like to ask whether the Council could shed more light on the tasks and responsibilities of Ecofin’s next chairman, Mr Juncker.
SwedishJag vill också fråga om rådet kan ge fler upplysningar om de uppgifter och det ansvar som Ekofinrådets näste ordförande, Jean-Claude Juncker, kommer att få.
I should like to hear from Mr Zalm whether this suggestion has been taken on board and whether that might well prove to be the key to an acceptable new Pact.
SwedishDet är presidentval i USA om två veckor, och näste president kan heta George Bush, en person som har undertecknat 145 personers avrättningar.
There is a presidential election in the United States in two weeks ' time, and the next president may be George Bush, a person who has signed 145 people's execution warrants.
SwedishNäste år kommer Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet (ENPI) att ge oss ett nytt finansiellt instrument som möjliggör ännu mer riktat stöd.
As of next year, the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) will also provide us with a new financial instrument enabling even more targeted support.
SwedishVid näste möte uppmanar jag oss alla därför att vara ambitiösa och inte bara diskutera tekniska frågor som avlägsnandet av handelshinder, som om det vore målet.
That is why, at this next meeting, I ask that we all be ambitious, that we not just discuss technical matters to do with the removal of barriers to trade, as though that were the aim.
SwedishDetta är det bästa budskap vi kan sända ut före valet till Europaparlamentet, men också före tillträdandet av Förenta Staternas näste president, och med mötet i Köpenhamn i sikte.
This is the best message we can send ahead of the European elections, but also ahead of the coming into office of the next United States President, and in view of Copenhagen.
SwedishLåt mig, bland andra frågor, informera er om att Europeiska rådet förväntas utse Mario Draghi till Europeiska centralbankens näste chef, vilket även parlamentet kommer att rösta om.
Among other issues, let me inform you that the European Council is expected to appoint Mario Draghi as the next Governor of the European Central Bank on whom this house takes a vote.