"motbevisa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"motbevisa" İngilizce çeviri

SV motbevisa
volume_up
{fiil}

1. genel

motbevisa (ayrıca: vederlägga, gendriva)
motbevisa (ayrıca: vederlägga)
Låt oss handla nu och motbevisa det gamla engelska ordspråket ”Man saknar inte vattnet förrän källan har sinat”.
Let us act now and disprove the old English adage that 'you never miss the water till the well runs dry'.
(Skratt) Så fysiken säger att du inte kan bevisa en hypotes, men att det är lätt att motbevisa den. ~~~ Alla hypoteser är osäkra.
(Laughter) So the physics is that you cannot prove a hypothesis, but it's easy to disprove it -- any hypothesis is shaky.
Ett problem är att många experter hävdar att det inte finns någon grund för de kumulativa effekterna, men vi har inget som kan bevisa eller motbevisa det.
One problem is that a lot of experts say that these cumulative effects are unfounded, but we have nothing to prove or disprove this.
motbevisa (ayrıca: avslå, avvisa, vederlägga)
motbevisa (ayrıca: vederlägga, slå ifrån sig, bemöta)
Hur kan vi motbevisa anklagelsen att vi tar Kabilas parti?
How can we refute the accusation that we are taking Kabila's side?
Vi måste göra allt vi kan för att motbevisa detta så snart som möjligt.
We must do all in our power to refute this as soon as possible.
Jag vill motbevisa dem som hävdar att detta är en olaglig handling.
I refute those who argue that this is an illegal act.
motbevisa (ayrıca: vederlägga)

2. İşletme

motbevisa
Hur kan vi motbevisa anklagelsen att vi tar Kabilas parti?
How can we refute the accusation that we are taking Kabila's side?
Vi måste göra allt vi kan för att motbevisa detta så snart som möjligt.
We must do all in our power to refute this as soon as possible.
Jag vill motbevisa dem som hävdar att detta är en olaglig handling.
I refute those who argue that this is an illegal act.

3. günlük dil

motbevisa (ayrıca: bestrida, förkasta, avslå)

"motbevisa" için eşanlamlılar (İsveççe):

motbevisa

İngilizce' de "motbevisa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDe har hittills lyckats motbevisa sina kritiker.
They have so far succeeded in proving the critics wrong.
SwedishRädslan och fördomarna kommer dock att skingras med tiden, eftersom praktiken slutligen kommer att motbevisa teorin.
Fear and prejudice, however, will be dispelled with time, because practice will eventually overcome theory.
SwedishJag vill be kommissionen att göra en oberoende undersökning av hela ärendet för att om möjligt slutligen motbevisa de anklagelser som förekommit.
The first tenders have already been invited, and it is reported that the first contracts have already been awarded.
SwedishJag var på väg att rycka ut till deras försvar och motbevisa denna anklagelse då en av dem bad mig säga: ja, det stämmer!
I was on the point of jumping to their defence and refuting this allegation, before one of them asked me to say that yes, that was entirely true!
SwedishDet har därför inte funnits något samråd, någon utredning och någon möjlighet för tillverkaren att motbevisa den andra partens slutsatser.
Hence, there has been no communication, no investigation and no opportunity for the manufacturer to legitimately challenge the other party's findings.
SwedishDenna förebråelse, som inte alltid är oberättigad, är det upp till oss att motbevisa för när vi verkligen har makt då agerar vi ansvarsmedvetet och har även uppnått en hel del.
Against this reproach, which is not always unjustified, it can be said that where it truly has power this Parliament acts responsibly and also achieves something.
SwedishHon anklagade mig också för att inte lyssna på hennes anförande, så jag vill verkligen motbevisa hennes argument, eftersom hon tycktes påstå att vi har gjort framsteg under ett och ett halvt år.
She also accused me of not listening to her speech, so I want to make a point of refuting her argument, because she seemed to make the point that we have moved on in one year and a half.