"missa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"missa" İngilizce çeviri

SV missa
volume_up
[missade|har missat] {fiil}

1. argo

I just don't want to see you blow it.

2. diğer

Europeiska unionen får inte missa möjligheten att uppnå ett strategiskt partnerskapsavtal med Brasilien.
The European Union cannot lose the opportunity of obtaining a strategic partnership with Brazil.
Vi får inte tappa denna politiska kraft och missa detta unika tillfälle att förnya den inre marknaden.
We must not lose this political momentum and this unique opportunity to revitalise the single market.
Vi anser att EU-körkortet för Europeiska unionen närmare sina medborgare och det är någonting vi inte har råd att missa.
We believe that the European driving licence brings Europe very close to the citizens and is a wager we must not lose.
Jag uppmanar därför kommissionen att inte missa ett sådant tillfälle ännu en gång.
I therefore urge the Commission not to miss the boat again.
Vi bör inte missa de " öppningsmöjligheter " som kommissionär Verheugen har talat om.
We should not miss the window of opportunity that Commissioner Verheugen has referred to.
Ibland fruktar jag, att vi kommer att missa en möjlighet för framtiden.
I sometimes fear that we will miss out on an opportunity for the future.
missa (ayrıca: bomma)

"missa" için eşanlamlılar (İsveççe):

missa

İngilizce' de "missa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVad vi därför önskar är att man inte skall missa att se skogen för alla träd.
We therefore do not want a situation where you cannot see the wood for the trees.
SwedishUtifrån dagens rapport ser jag ingen anledning till att man skulle missa detta datum.
On the basis of today’s report, I see no reason why that date should be missed.
SwedishUkraina och Europeiska unionen får inte missa detta enda och unika tillfälle.
Ukraine and the European Union should not forfeit this single and unique opportunity.
SwedishJag vill därför uppmana kommissionsledamoten att inte missa den här möjligheten.
I would ask the Commissioner to take that opportunity and run with it.
SwedishDen energislukande mänskligheten får inte missa att studera denna möjlighet.
Energy-guzzling humanity can ill afford not to examine this possibility.
SwedishI detta sammanhang är nästa toppmöte mellan EU och Afrika ett tillfälle som man inte får missa.
In this connection, the next EU-Africa Summit is an opportunity not to be missed.
SwedishMen ingen kan missa den mest brådskande frågan som detta rådsmöte står inför.
But no one can mistake the most pressing issue facing this Council.
SwedishAtt missa detta tillfälle vore fel och kommissionen tänker ta sitt ansvar.
To pass over this opportunity would be an error and the Commission intends to play its role.
SwedishNu kommer vi äntligen att ha det: vi får inte missa tillfället.
We are at last holding it and cannot let this opportunity slip through our fingers.
SwedishVi diskuterar därför en fråga där vi, om vi skulle godkänna den, skulle missa målet fullständigt.
There is no level playing field where European and American citizens are concerned.
SwedishIrland är det första medlemsland som nu på allvar börjar missa inflationsmålen.
Ireland is the first Member State which is now seriously beginning not to meet its inflation targets.
SwedishMen sen insåg jag att det inte är hela världen att missa en tenta, man behöver inte vara bäst på allt.
But then I realized that it is not, you don't have to be the best all the time.
SwedishVi får inte missa tillfället att utveckla detta område tillsammans.
We should not forego the opportunity to develop this field together.
SwedishDetta är därför en möjlighet som vi inte får missa och en som vi har väntat på i flera år.
This is therefore an opportunity not to be wasted, and one for which we have waited many years.
SwedishDet jag undrar är, hur kan man missa 10 procent av BNP?
What I ask myself is this: how can 10 percentage points of GDP be overlooked?
SwedishEfter misslyckandet med det sociala Europa får vi inte missa det europeiska sysselsättningståget.
After the failure of a social Europe, we must not mess up the employment meeting in Europe.
SwedishFöretaget Fléchard börjar till exempel bli en del av en europeisk såpa: missa inte fortsättningen!
That is how the company Fléchard is starting to form part of a European soap: to be continued!
SwedishDet är viktiga vägar som öppnar sig för oss, och vi får inte missa möjligheten att utforska dem.
It opens up important avenues that we must not fail to explore.
SwedishNu medger jag att man också kan missa en sådan mening.
I admit that it is possible, of course, not to hear a sentence like that.
SwedishEtt misslyckande i fråga om att enas om villkor skulle inte bara vara att missa ett tillfälle.
Failure to agree terms will not just be a missed opportunity.