"maka" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"maka" İngilizce çeviri

volume_up
maka {comm. gen.}

SV maka
volume_up
{ortak cins}

1. genel

maka
volume_up
spouse {isim} (female)
You're John Connor's spouse and second-in-command.
Din make/maka, föräldrar, mor- och farföräldrar, barn och barnbarn behöver inte visum om de
Your non-EU spouse, (grand)parents or (grand)children do not need to get a visa from the country they are travelling to if:
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
maka (ayrıca: make, äkta hälft)
volume_up
partner {isim} (spouse)
även barn till en make / maka eller partner omfattas, på villkor att maken / makan / partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
även barn till en make/maka eller partner omfattas, på villkor att maken/makan/partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet ;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
Genom den nya definitionen ”medhjälpande maka” kommer makar och partner att ha rätt till socialt skydd i händelse av sjukdom eller pension.
Under the new definition of 'assisting spouse', spouses and partners will be eligible for social protection in the event of sickness or retirement.
maka
volume_up
mate {isim} (female)

2. "kungligheter"

maka (ayrıca: make)
volume_up
consort {isim} (royalty)

"maka" için eşanlamlılar (İsveççe):

maka

İngilizce' de "maka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMaka/make eller sambo med gemensamt barn kan driva enskild näringsverksamhet tillsammans.
Spouses or couples with children can run sole trader businesses together.
SwedishVi blev så ledsna då vi fick höra om din son / dotter / make / maka ...s tragiska bortgång.
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
SwedishEftersom han är gift, boende i Sverige och hans maka är sjuk har han en stark vilja att stanna i Sverige.
As he is married, resident in Sweden and his wife is ill, he has a strong desire to remain in Sweden.
SwedishJag skulle vilja säga till Chichester att i Storbritannien har Caesars maka strulat till det för sig!
I would like to say to Mr Chichester that in Britain Caesar's wife has been putting it about a little bit!
SwedishDet andra initiativet avsåg tryggheten för dem som hjälper sin make eller maka i verksamheten som egenföretagare.
The second initiative related to the social security of those who assist their self-employed spouses.
SwedishJag vill nu be att det meddelande som mottogs för några dagar sedan från Hu Jias maka, Zeng Jinyan, spelas upp.
I should now like to request that the message received a couple of days ago from Hu Jia's wife, Zeng Jinyan, be played.
SwedishMin erfarenhet är att det vanligen är en make eller maka, som arbetar på familjens gård eller i familjeföretaget utan lön.
I would like to commend my colleague, Mr Maš tálka, for his report on promoting health and safety in the workplace.
SwedishKaka söker maka.
SwedishJag tog till och med en vampyr till min maka.
SwedishMaka på dig, din fetknopp.
SwedishOm din make eller maka arbetar i ett annat land kan det vara värt att ta reda på om det finns någon efterlevandepension där.
If your husband or wife works across the border and you are counting on the possibility of a survivor's pension, check whether they exist in that country.
Swedishäven barn till en make/maka eller partner omfattas, på villkor att maken/makan/partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet ;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
Swedishäven barn till en make / maka eller partner omfattas, på villkor att maken / makan / partnern har den faktiska vårdnaden om och försörjningsplikt för barnet;
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
SwedishOckså när det gäller detta har vi krävt att direktivet från 1986 om lika behandling av egenföretagare och deras medhjälpande maka eller make förbättras.
Here too, we called for an improvement of the 1986 directive on the equal treatment of self-employed persons and their assisting spouses.
SwedishKommissionen försöker ge innehåll åt detta, och det innebär också att det statliga monopolet måste maka på sig för att ge plats för mer konkurrens på de områden som jag nyss nämnde.
But, I repeat, the prospect of replacing state monopolies by private monopolies is something which we do not exactly relish.
SwedishJag skulle särskilt vilja framhålla de befintliga och otillräckliga bestämmelserna för vad som ingår i försäkringar för medhjälpande maka/make, av vilka de flesta är kvinnor.
I would like to draw particular attention to the current inadequate regulations on insurance cover for assisting spouses, most of whom are women.
SwedishI förslaget kommer inte medlemsstater tvingas att lagligen erkänna ogifta partnerskap, men om de gör det måste de behandla ogifta partner såsom äkta make och maka.
The proposal will not force Member States to give legal recognition to unmarried partnerships, but if they do they must treat unmarried partners like spouses.
SwedishKommissionen försöker ge innehåll åt detta, och det innebär också att det statliga monopolet måste maka på sig för att ge plats för mer konkurrens på de områden som jag nyss nämnde.
The Commission is trying to flesh this out and this also means that those state monopolies need to allow for more competition in the fields I mentioned a moment ago.