"lycka" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lycka" İngilizce çeviri

volume_up
lycka {comm. gen.}

SV lycka
volume_up
{ortak cins}

lycka (ayrıca: tur)
volume_up
luck {isim}
(FR) Lycka till med Europas trovärdighet i Mellanöstern och Medelhavsområdet!
Good luck to Europe's credibility in the Middle East and in the Mediterranean!
Därför önskar jag regeringskonferensen och toppmötet lycka till!
Good luck, therefore, for the Intergovernmental Conference and for the summit!
Jag önskar därför kommissionen lycka till med förverkligandet av allt detta.
I therefore wish the Commission good luck with its implementation of all of this.
Som föredragande för Agenda 2000 önskar jag dem lycka till.
As rapporteur for Agenda 2000, I wish you good fortune and plenty of luck.
Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!
You could get killed chasing after your damn fortune and glory!
Jag önskar även er lycka till i era framtida projekt utanför parlamentet.
I also wish you good fortune and happiness in your future endeavours outside of Parliament.
lycka (ayrıca: glädje)
Vi tillverkar lycka, men vi tror att lycka är något som man måste finna.
(Laughter) ~~~ We synthesize happiness, but we think happiness is a thing to be found.
Och det visar sig att män och kvinnor rapporterar väldigt, väldigt lika nivåer av lycka.
And it turns out that men and women report very, very similar levels of happiness.
Jag/Vi önskar dig all lycka på din speciella dag. Ha en underbar födelsedag!
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
This will be for the prosperity of Europe.
Dessa två ”fredsbevarare” beordrade ett anfall på Irak och lovade att ge det irakiska folket lycka och välstånd.
These two 'peacekeepers' ordered an attack on Iraq, promising to bring happiness and prosperity to the Iraqi people.
Nuvarande ekonomiska politik och handelspolitik är misslyckad och skapar klimatkaos och förödelse i stället för lycka och välstånd.
Current economic policy and trade policy have failed, and they create climate chaos and devastation instead of well-being and prosperity.
lycka (ayrıca: framgång, medgång, succé)
Men jag vill önska kommissionen lycka till, och vi stöder naturligtvis förslaget.
But I wish the Commission every success, and of course we support the proposal.
Vi önskar kommissionen lycka till vid utvärderingen av resultaten i grönboken.
We wish the Commission every success in evaluating the results of the Green Paper.
Jag vill avsluta med att önska henne varmt lycka till i det fortsatta värvet.
I wish to conclude by sincerely wishing her success in her continued work.
lycka (ayrıca: slump)
volume_up
hap {isim}
lycka (ayrıca: tur, nåd, barmhärtighet, förbarmande)
volume_up
mercy {isim}

"lycka" için eşanlamlılar (İsveççe):

lycka

İngilizce' de "lycka" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFör det första önskar jag John Bowis, som vi har arbetat mycket med, lycka till.
Firstly, my best wishes go to Mr Bowis, with whom we have worked a great deal.
SwedishLåt mig ta tillfället i akt och önska Piia-Noora Kauppi lycka till i framtiden.
Let me take this opportunity of wishing Piia-Noora Kauppi well for the future.
SwedishJag önskar alla lycka till i deras insatser, och PSE-gruppen kommer att rösta ja.
I wish everybody well in their efforts, and the PSE Group will vote in favour.
SwedishJag tar hand om mina väljare och jag önskar också dig lycka till i valet i februari.
I will deal with my electorate and I wish you well in your February election, too.
SwedishJag önskar honom lycka till på detta område, eftersom vi behöver ett genombrott här.
I wish him well in this area because it is an area in which we need a breakthrough.
SwedishJag vill önska de nästkommande parlamentsledamöterna lycka till i deras arbete.
I would like to extend my best wishes to the incoming MEPs for their work.
SwedishJag önskar alla dem som har valt att inte återvända lycka till i framtiden.
I wish all those who will voluntarily not be returning all the best for the future.
SwedishJag önskar dig lycka till i din framtida karriär.
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
SwedishJag önskar dig lycka till, jag litar på dig och du har kammarens fulla förtroende.
I wish you well, I trust you and this House has every confidence in you.
SwedishNär det gäller framtiden önskar jag er all lycka när ni inleder förlikningsförhandlingarna.
As for the future, I wish you well when you start the conciliation negotiations.
Swedish(EN) Men vi önskar honom ändå all lycka till i framtiden, vad han än kommer att syssla med.
Nonetheless, we wish him all the best for the future, whatever he ends up doing.
Swedish(EN) Jag tackar rådets tjänstgörande ordförande för hans svar och önskar honom lycka till.
I thank the President-in-Office for the reply and wish him well in his Presidency.
SwedishJag skulle särskilt vilja tacka Ruth Hieronymi och önska henne lycka till.
I should especially like to thank Mrs Hieronymi and wish her all the best.
SwedishVilken njutning, vilken lycka, att finna vår kollega baroness Sarah Ludford i full aktion.
It is a pleasure and a joy to see our fellow Member Baroness Ludford back at work.
SwedishVad som än händer i morgon har denna kommissions lycka mer än en smed.
Whatever happens tomorrow, the fate of this Commission has more than one architect.
SwedishOch för många av oss, ljuger vår lycka verkligen i botten av pyramiden.
And for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
SwedishVi hoppas att denna första gång blir framgångsrik, och vi önskar Österrike lycka till.
We hope that this first turn will be a successful one and we wish Austria all the best.
SwedishJag håller med er och önskar er lycka till i ert försök att blåsa nytt liv i Lissabonmålen.
I agree with you and wish you well in your attempt to revitalise the Lisbon Agenda.
SwedishÄven jag önskar er all lycka vid inledningen av ert ordförandeskap.
President-in-Office, I too wish you well at the start of your Presidency.
SwedishJag vill önska oss alla, inte bara Tjeckien, lycka till inför detta ordförandeskap.
I should like to wish us all, not just the Czech Republic, all the best for this Presidency.