"ljuda" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ljuda" İngilizce çeviri

"ljuda" için eşanlamlılar (İsveççe):

ljuda

İngilizce' de "ljuda" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDen 1 maj skall frihetens klockor ljuda i Europa, inte kvinnoslaveriets.
On 1 May, the bells of freedom must ring in Europe, not those of female slavery.
SwedishDen vill mässas högt för att ljuda sin musik i örat och på tungan.
It wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
SwedishI dag hör vi sirenerna ljuda om globaliseringen som för med sig tanken att vi är internationella.
The internal market appears to have become very small in this new globalised economy.
SwedishDet är för er som fanfarerna borde ljuda i dag.
Madam Chancellor, it is for you that the fanfares should be heard today.
SwedishI dag hör vi sirenerna ljuda om globaliseringen som för med sig tanken att vi är internationella.
These days we hear the siren song of globalisation and together with that goes the idea that we are international.
SwedishJag anser ändå att vi måste låta harmoniseringens ljuva toner ljuda för våra medborgare.
Be that as it may, I think that we need to send the beautiful music of harmonisation floating to the ears of our fellow citizens.
SwedishDärför är det nu dags att låta larmklockan ljuda och yrka på att lagarna inte skall missbrukas och att media skall ges fritt spelrum.
It is therefore time to raise the alarm, and to insist that the law is not abused and that the media are given free rein.
SwedishSådant tal kommer att ljuda väldigt ihåligt, om detta parlament inte först gör allt det kan för att ta itu med nuvarande kränkningar av fördragen.
Such talk will ring exceedingly hollow if this Parliament does not first do all it can to address existing Treaty violations.
SwedishLåt trumpeterna ljuda!
SwedishLåt trumpeterna ljuda!
SwedishEuropas röst måste ljuda kraftigt de här dagarna, och den bör inte bara höras från dem som sitter i regeringarna och i de nationella parlamenten.
Europe must speak with a strong voice in times such as this and the words must be spoken not just by members of the governments and national parliaments.
SwedishJag tackar er, men ni kan vara säker på att om vi inte får detta rambeslut per omgående kommer parlamentets röst att ljuda högt och tydligt.
I thank you, Mr President, but you can be sure that, if we do not have this framework decision immediately, Parliament's voice will be heard loud and clear.
SwedishMed tanke på den aktuella ekonomiska pressen måste den signalen nu ljuda högt och klart om vi skall kunna hålla takten i genomförandet av de strukturella reformer som överenskoms i Lissabon.
Given current economic pressures, that signal now needs to ring out loud and clear if we are to sustain the gathering pace of structural reform under the Lisbon agenda.
SwedishVi har alla kunnat bevittna det faktum att kommissionens ordförande, Romano Prodi, för ungefär en vecka sedan lät startskottet ljuda för den italienska valkampanjen.
   Mr President, we have all been able to witness the fact that about a week ago, the President of the Commission, Mr Romano Prodi, sounded the starting shot for the Italian election campaign.