"ledband" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"ledband" İngilizce çeviri

SV ledband
volume_up
{nötr}

ledband

İngilizce' de "ledband" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet EU som inte har någon utrikespolitik, utan som går i Förenta staternas ledband?
The Europe which has no foreign policy, but is led back and forth by the Americans?
SwedishSka de verkligen finansieras av läkemedelsindustrin och gå i dess ledband?
Are they really to be financed by the pharmaceutical industry and kept on a leash?
SwedishKan vi därför utforma en ny politik för att skära av de ledband som Förenta staterna håller oss i?
Can we therefore formulate a new policy for cutting our American apron strings?
SwedishJag förnekar definitivt att vi går i Mugaberegimens ledband.
It is only by obtaining such a judgment that we can in the end exercise influence.
SwedishVi är rädda att kommissionen i för hög grad hålls i ledband.
We are afraid that the Commission is being kept on leading reins too much.
SwedishJag förnekar definitivt att vi går i Mugaberegimens ledband.
I absolutely deny that we are the poodles of Mugabe’s regime.
SwedishDeras ekonomier går redan i stora västeuropeiska industri- och finanskonglomerats ledband.
Their economies are already under the thumb of major industrial and financial conglomerates from Western Europe.
SwedishDen som påstår något annat är antingen helt okunnig eller har egna skäl att gå i tobaksindustrins ledband.
Everyone knows that we cannot change the centuries old tobacco culture merely through legislation.
SwedishGång på gång har det gått i hans ledband, och gång på gång har det låtit honom hållas.
Time and time again he has led them forward by the nose and time and time again they have allowed him to get away with it.
SwedishEn målmedveten och tydlig federalism i stormakternas ledband, med Tyskland i täten ...
Federalism, under the thumb of the great powers, with Germany at the head, in one of its ambitious and clear expressions ...
SwedishDen som påstår något annat är antingen helt okunnig eller har egna skäl att gå i tobaksindustrins ledband.
Anyone who claims otherwise is either completely ignorant or, for one reason or another, a puppet of the tobacco industry.
SwedishMoldova är till exempel helt och hållet beroende av rysk importenergi och går därför också i de ryska energibolagens ledband.
The circle can only be broken by establishing Moldova's own energy sector and the diversification of its export trade.
SwedishMoldova är till exempel helt och hållet beroende av rysk importenergi och går därför också i de ryska energibolagens ledband.
For example, Moldova relies totally on Russian imports of energy, and is consequently tied by a leash to Russian energy companies.
SwedishI mitt land vägrar den konservativa högern, som går i prästerskapets ledband, att tillerkänna kvinnor fullständiga mänskliga rättigheter.
In my country, the conservative right, which is under the thumb of the clergy, refuses to grant women full human rights.
SwedishTyvärr har Europeiska kommissionen andra prioriteringar och den italienska radikala politikern Della Vedova går troget i kommissionens ledband.
Unfortunately, the European Commission has other priorities, and the Italian radical Della Vedova is a faithful supporter.
SwedishOm inte kammaren vill gå i en medlemsstats ledband föreslår jag att man röstar mot ändringsförslagen och stöder den ursprungliga texten.
If this House does not want to walk on the leash of one Member State, I suggest voting against the amendments and supporting the original text.
SwedishEuropa bör vägra att gå i Förenta staternas ledband genom att till exempel förlita sig på den auktoritet som antiglobaliseringsrörelsen har fått.
Europe should refuse to toe the United States' line, by leaning, for example, on the authority acquired by the anti-globalisation movement.
SwedishEuropa bör vägra att gå i Förenta staternas ledband genom att till exempel förlita sig på den auktoritet som antiglobaliseringsrörelsen har fått.
Europe should refuse to toe the United States ' line, by leaning, for example, on the authority acquired by the anti-globalisation movement.
SwedishDenna kammare hålls i ledband av en grupp extremistiska parlamentsledamöter som retar upp sig på varje polemiskt ord (applåder) som syftar på eller nämner homosexualitet.
This House is being led by the nose by a group of extremist MEPs who are riled by every word of polemics (applause) that stipulates or mentions homosexuality.
SwedishEnligt min erfarenhet har det faktiskt varit ett mycket konstruktivt samarbete med en person som inte gjorde intryck av att gå i bilindustrins ledband.
As a matter of fact, my experience has been one of very constructive cooperation with someone who did not give the impression of being under the thumb of the automobile industry.