"lanserat" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lanserat" İngilizce çeviri

"lanserat" için örnek kullanımlar

İngilizce' de "lanserat" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi har just lanserat euron med endast elva länder av femton. Jag beklagar det livligt.
We have just launched the euro with only 11 of 15 countries; I regret this deeply.
SwedishVi har lanserat en studie om detta och kommer att undersöka frågan noggrant.
We have launched a study into this and will carefully examine the issue.
SwedishFör det andra har vi lanserat en gemensam europeisk politik för tillväxt och sysselsättning.
Secondly, we have launched a common European policy for growth and employment.
SwedishDe olika handlingsplaner som kommissionen har lanserat är steg i rätt riktning.
The various action plans promoted by the European Commission are steps in the right direction.
SwedishSå mycket för den etiska kapitalism som president Nicolas Sarkozy, EU och G20 lanserat.
So much for the ethical capitalism announced by Mr Sarkozy, the European Union and the G20.
SwedishVi har lanserat en studie om detta och kommer att undersöka frågan noggrant.
These new agreements are to enter into effect as of January 2008.
SwedishACP, föreningen för klimatbeskygg har nu lanserat två kampanjer.
Al Gore: So the Alliance for Climate Protection has launched two campaigns.
SwedishVi har nyligen lanserat den första europeiska terminen, som inleder den ekonomiska styrningen.
We have just launched the first European Semester - putting economic governance into action.
SwedishFN har lanserat en FN-givaruppmaning till stöd för nödbistånd.
The UN has launched a UN-donor alert in support of emergency assistance.
SwedishI programmet Aktiv ungdom har EU lanserat Europeisk volontärtjänst.
In the Youth in Action Programme, the European Union has launched the European Voluntary Service.
SwedishVi har lanserat en gemensam energistrategi inom EU, något som var otänkbart för två år sedan.
We have launched a common energy strategy in Europe, something that was unthinkable two years ago.
SwedishDe samarbetsprojekt som OSSE har lanserat och de som ingår i Tacisprogrammet måste stödjas och främjas.
Overall, I agree with the content of the draft common resolution that has been proposed.
SwedishDärför har kommissionen lanserat EU-forumet för dialogen mellan universiteten och näringslivet.
For this reason, the European Commission has launched the EU Forum for University Business Dialogue.
SwedishVi har lanserat några stora och omfattande gemenskapsprojekt, europeiska projekt som är lovande.
We have launched some large, comprehensive Community projects, European projects that are promising.
SwedishCDT har lanserat en ny digital handbok som ska hjälpa företaget att uppnå en mer jämställd arbetsplats.
CDT has launched a new digital handbook that will help company to achieve a more equal workplace.
SwedishKommissionen har lanserat en innovationsunion.
The Commission has launched the "Innovation Union" flagship initiative.
SwedishVi har därför lanserat tre initiativ för i år.
That is why we have launched three initiatives for this year.
SwedishMen nu har vi berett terrängen och lanserat grunden för en gemensam europeisk asylpolitik.
For the moment, however, a good part of the ground has been covered, as have the bases for a common European asylum policy.
SwedishSlutligen har kommissionen lanserat talrika åtgärder för bekämpning av dopning - i synnerhet bland ungdomar.
Lastly, the Commission has also launched various anti-doping measures, with particular reference to minors.
SwedishAlla initiativ som vi har lanserat måste påskyndas.
Every initiative we have launched must be speeded up.

Sözlükte diğer kelimeler

Swedish
  • lanserat

Almanca-Türkçe sözlüğünde daha fazla kelime ara.