"lösning" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"lösning" İngilizce çeviri

volume_up
lösning {comm. gen.}

SV lösning
volume_up
{ortak cins}

1. genel

lösning (ayrıca: upplösning, facit)
En definitiv lösning kan inte uppnås utan att även bosättningsfrågan får en lösning.
There will be no definitive solution without a solution also to this issue of the settlements.
Angående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
Subject: Cyprus - expiry of the deadline for a political solution to the problem
Att skjuta upp en lösning på identitetsproblematiken fördröjer därför en långsiktig lösning.
Therefore, delaying a solution with regard to identity delays a solution in the long term.
A board of directors är, som ordförande Santer mycket riktigt sa, ingen lösning.
As President Santer rightly said, a board of directors is not the answer.
Svaret på problemet kommer inte att vara en enda lösning utan en mängd lösningar.
The answer to the problem will not be a single solution but variety.
Detta är det övergripande problem som vi nu måste försöka hitta en lösning på.
This is the overall problem to which we must now try and find an answer.
lösning (ayrıca: förklaring)
volume_up
key {isim} [mec.]
Det finns inte bara en väg till en lösning för Darfur och Sudan.
There is not just one key to a solution on Darfur and Sudan.
Konfliktförebyggande är en lösning för att hjälpa de minst utvecklade länderna att växa.
Conflict prevention is a key to helping the LDCs grow.
Parlamentsledamoten Hendricks betänkande handlar om nycklarna till en lösning av Europas arbetslöshetsproblem.
Mr Hendrick's report discusses the key to solving Europe's employment problem.
lösning (ayrıca: beslut, utslag, resolution, fasthet)
Denna lösning är den så kallade diamantresolutionen i säkerhetsrådet.
This solution is the so-called diamond resolution in the Security Council.
Den ekonomiska utvecklingen kan bara främjas genom en lösning av konflikten.
Such economic development can only benefit from the resolution of the conflict.
Ni föreslår som lösning att vi tar med en förändring av budgetplanen.
The resolution you propose involves a revision of the Financial Perspective.
Angående: Utsikterna till en lösning av Cypernfrågan och anslutningsförhandlingar
Subject: Prospects of a settlement in Cyprus and accession negotiations
Det finns för närvarande inga tecken på en politisk lösning på konflikten.
For the moment there are no signs of a political settlement to the conflict.
Det är ett nödvändigt steg för en rättrådig och varaktig lösning på konflikten.
This phase is essential for a fair and lasting settlement of the conflict.
lösning
volume_up
way out {isim} [Brit.]
Ska vi hädanefter bara stoppa processen eller finns det en lösning att komma ur den?
Are we now simply to bring the process to an end, or is there a way out of the situation?
Jag tänker mig ett trepartsmöte som ett sätt att hitta en lösning.
I have in mind to try to find a way out by means of a trilateral meeting.
Vi godtar inte enkelspårig åtstramningspolitik som lösning.
We do not accept that single-minded austerity is the way out.
lösning (ayrıca: jäsning, verksamhet, bearbetning, funktion)
Vi står med vatten upp till halsen, men vi arbetar på en framtida lösning.
We are in it up to our necks, though we are working on solutions for the future.
Jag gratulerar arbetsgruppen till att den har hittat en lösning.
I congratulate the working group on coming up with a formula.
Kanske kan man även där finna en lösning genom ett konstruktivt samarbete.
Perhaps here too it will be possible to find a solution by working together constructively.
lösning (ayrıca: tillfällig lösning)

2. Kimya

lösning
En definitiv lösning kan inte uppnås utan att även bosättningsfrågan får en lösning.
There will be no definitive solution without a solution also to this issue of the settlements.
Angående: Cypernfrågan - utgången tidsfrist för att finna en politisk lösning
Subject: Cyprus - expiry of the deadline for a political solution to the problem
Att skjuta upp en lösning på identitetsproblematiken fördröjer därför en långsiktig lösning.
Therefore, delaying a solution with regard to identity delays a solution in the long term.
lösning
volume_up
solute {isim}

"lösning" için eşanlamlılar (İsveççe):

lösning

İngilizce' de "lösning" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDenna lösning bekräftades vid Europeiska rådets möte i Thessaloniki i juni 2003.
The approach was confirmed by the Thessaloniki European Council in June 2003.
SwedishI dag försöker vi lösa blockeringen av de förslag som väntar på lösning hos rådet.
Today we are trying to unblock the outstanding proposals about this in Council.
SwedishOm rådet föreslår en annan lösning bör det säga till så skall vi tänka över saken.
If the Council prefers another one, let it say so, and we shall take our decision.
SwedishDetta är metoden, men här måste hitta en annorlunda lösning än i fallet med Renault.
In the case of Renault, it has transpired that this can have a positive outcome.
SwedishMed en sådan inställning kan vi nå en positiv lösning även för denna fråga.
With this kind of attitude, we can achieve a positive outcome on this issue, too.
SwedishVi ska göra en ny bedömning, men allt hänger på vilket mervärde denna lösning ger.
We shall reassess it, but everything depends on the added value it provides.
SwedishDessutom har vi ingen som helst lösning för det radioaktiva avfallet i sikte.
It will be evident that this state of affairs also has a bearing on finances.
SwedishEn lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament’s website.
SwedishDet är tydligt att det fortfarande är möjligt att få en fredlig lösning på krisen.
It is clear that a peaceful outcome to the current crisis is still possible.
SwedishJag skulle nog vilja påstå att de kommissionen har kunnat lösa har fått en lösning.
I would say the ones the Commission was able to satisfy have been satisfied.
SwedishUtarbetandet av alternativa förfaranden för lösning av tvister är däremot klokt.
Instead it would be reasonable to create alternative procedures for resolving disputes.
SwedishDärför bör vi bidra till en lösning på de allvarliga problem som vi har förorsakat.
We must therefore help to solve the very serious problems that we triggered.
SwedishDet hot som biologiska vapen utgör kräver en lämplig multilateral lösning.
The threat biological weapons pose requires an appropriate multilateral response.
SwedishVi talar varken om en ekonomisk lösning eller om en byråkratisk lösning.
We are talking neither about an economic remedy nor about a bureaucratic remedy.
SwedishMen att bara placera organisationen på listan är ingen lösning på problemet.
However, the mere fact of putting it on the list will not solve the problem.
SwedishDet är dock ingen lösning att behålla det nuvarande systemet bara av det skälet.
But holding on to the current system would not solve the problem either.
SwedishEn lösning skulle vara att sända sammanträdena via parlamentets webbplats.
One of the solutions would be to transmit the meetings via Parliament ’ s website.
SwedishTrots detta har vissa medlemmar förklarat sig vara missnöjda med denna lösning.
They are of the opinion that their countries were discriminated against.
SwedishVårt utskott diskuterar ivrigt de olika förslagen till lösning av problemen.
Our Committee is earnestly discussing the various approaches to solving the problems.
SwedishJag är övertygad om att vi alla innerligt skulle ha velat delta i en lösning.
I am sure that every one of us would have dearly loved to be part of one.