"låta ligga" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"låta ligga" İngilizce çeviri

SV låta ligga
volume_up
{fiil}

1. genel

låta ligga (ayrıca: lämna, överge, avsegla, lägga)
Vi har i Europa en så värdefull potential på detta område, som vi helt enkelt inte får låta ligga i träda.
In Europe, the potential we have in this field is so valuable, that we should not simply leave it unused.

2. "lämna ifred"

låta ligga (ayrıca: låta vara)
volume_up
to let lie {fi.} [mec.]

İngilizce de "låta ligga" için benzer çeviriler

låta fiil
ligga fiil

İngilizce' de "låta ligga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishSka man låta exportfinansieringen ligga kvar och påverka nyckeltalen?
Should export financing be allowed to remain in the books and affect the key ratios?
SwedishEtt första steg skulle utan tvekan vara att upphöra med att låta mark ligga i träda.
A first step would surely be to stop letting land lie fallow.
SwedishJag vill snarare låta ansvaret ligga kvar hos medlemsstaterna.
I would far rather see the responsibility left with the Member States.
SwedishSämst är det att låta materialet ligga kvar.
The worst solution is to allow the material to remain there.
SwedishVi kan inte bara låta det ligga utanför parlamentets kontroll, även om det har varit till nytta i vissa avseenden.
We cannot just let it remain outside Parliamentary control although it has been useful in some respects.
SwedishVi får inte låta politiska uppfattningar ligga till grund för våra förhandlingar om hur fisket efter varje enskild art ska bedrivas.
We cannot negotiate along political lines when deciding how to fish each species of fish.
SwedishEuropeiska unionen får inte tillåta sig att gömma sig bakom sina internationella partner och låta en rad forskningsområden ligga i träda.
. The practices of the European Patent Office are once again subject to debate before this Assembly.
SwedishJag måste också säga att ingen alternativ användning av marken har hittills fastställts, förutom att låta den ligga i träda.
I must also state that no alternative use of the land has yet been identified, other than leaving it uncultivated.
SwedishGenom att låta anslagen ligga kvar på 1,01 procent av EU:s BNI har parlamentet lyckats få en liten ökning i förhållande till fjolårets siffra.
By keeping payment appropriations at 1.01% of EU GNI, Parliament has achieved a slight increase on last year’s figure.
SwedishEuropeiska unionen får inte tillåta sig att gömma sig bakom sina internationella partner och låta en rad forskningsområden ligga i träda.
The European Union cannot allow itself to fall behind its international partners and hold a number of areas for research in abeyance.
SwedishParlamentet och rådet kan inte låta politiska uppfattningar ligga till grund för förhandlingar i frågor som måste bedömas baserat på vetenskapliga uppgifter.
The Council and Parliament cannot negotiate along political lines issues which need to be judged on the basis of scientific data.
Swedish. - (EN) En av de stora gåtorna för EU:s befolkning är hur vi kan utforma ett system som ger bönderna betalt för att låta marken ligga i träda.
in writing. - One of the great mysteries to the population of the European Union is how we can devise a system that pays farmers for leaving land idle.