"kungöra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"kungöra" İngilizce çeviri

SV kungöra
volume_up
[kungjorde|har kungjort] {fiil}

1. genel

…are happy to announce their engagement.
Det skulle vara betydelsefullt om Frankrike kunde uppnå detta, i stället för att bara kungöra det här i kammaren utan att ens ha några konkreta resultat att visa oss.
It would be significant if France could achieve this, other than simply announcing it here in the Chamber, but then not even having concrete results to show for it.
kungöra (ayrıca: stråla, gå på, brinna, lysa)
Vem är det vi hjälper genom att kungöra den här stadgan?
Whose interests are we serving by declaring this Charter?
Vi uppmanar president Pastrana att inte bara angripa bedrägeri och korruption, utan också att kungöra denna lag.
We call on President Pastrana not simply to attack fraud and corruption but also to promulgate that bill.
I artikel 87.5 i Italiens grundlag fastslås att Italiens president ska kungöra lagar och utfärda dekret med verkan som lag samt förordningar.
Article 87(5) of the Italian Constitution lays down that the President of the Italian Republic shall promulgate laws and issue decrees with the force of law, and regulations.

2. "tala om för hela världen"

volume_up
to proclaim [proclaimed|proclaimed] {fi.} (make known publicly)
Vi kommer här i parlamentet att i morgon högtidligt kungöra Europeiska unionens stadga för de grundläggande rättigheterna.
Here, tomorrow, we will solemnly proclaim the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Det är inte följdriktigt att kungöra slutmålen – när det gäller kampen mot brottslighet, terrorism, illegal invandring – utan att tillhandahålla medlen.
It is not coherent to proclaim the ends – on the fight against crime, terrorism, illegal immigration – but not provide the means.
Det inbjuder till att ge ledamöter av Europaparlamentet möjlighet att skapa rubriker genom att kungöra sina bestraffningsåtgärder och på så vis offentligt framställa sig som martyrer.
It is an invitation to MEPs to make the headlines by proclaiming their own punitive measures and thus to present themselves to the public as martyrs.

"kungöra" için eşanlamlılar (İsveççe):

kungöra

İngilizce' de "kungöra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm det inte är den civila regeringen måste vi kungöra en militärkupp in blanco i Indonesien.
If it is not the civil government, then we should denounce a bloodless coup in Indonesia.
SwedishVem är det vi hjälper genom att kungöra den här stadgan?
Whose interests are we serving by declaring this Charter?
SwedishI det avseendet kan man, för en gångs skull, kungöra ett visst resultat och vissa goda nyheter, även om de fortfarande är partiella.
For once, we have a result and some good news, even if it is only partial.
SwedishOm det inte är armén måste vi kungöra att det inte längre finns någon representativ institution i detta land.
If it is not the army, we should denounce the disappearance of any representative institution in this country.
SwedishDärför vill jag anmoda Er att använda alla medel i PR-arbetet för att kungöra enskilda fall över hela Europa, om dessa är speciellt extrema.
So I would ask you to use all the possible resources of public relations to ensure that particularly glaring errors are made known throughout Europe.
SwedishJag vet inte om det är så klokt att här kungöra en militär statskupp i Turkiet.
I do not know whether it is very sensible to talk here about a coup d'etat in Turkey, or to speculate on what our position would be towards it.
SwedishDet skulle vara betydelsefullt om Frankrike kunde uppnå detta, i stället för att bara kungöra det här i kammaren utan att ens ha några konkreta resultat att visa oss.
It would be significant if France could achieve this, other than simply announcing it here in the Chamber, but then not even having concrete results to show for it.
SwedishDet inbjuder till att ge ledamöter av Europaparlamentet möjlighet att skapa rubriker genom att kungöra sina bestraffningsåtgärder och på så vis offentligt framställa sig som martyrer.
It is an invitation to MEPs to make the headlines by proclaiming their own punitive measures and thus to present themselves to the public as martyrs.