"kosta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"kosta" İngilizce çeviri

EN

SV kosta
volume_up
[kostade|har kostat] {fiil}

kosta (ayrıca: gå på, kostnadsberäkna)
I synnerhet järnvägens infrastruktur kommer att kosta medborgarna miljarder i framtiden.
The train infrastructure, in particular, will cost citizens billions in the future.
Därför måste man sluta argumentera för att jordbruksreformen inte får kosta något!
And we also have to stop arguing that agricultural reform must not cost anything!
Den vanligaste frågan om digitalt bevarande är: Hur mycket kommer det att kosta?
The most common question of digital preservation is: How much will it cost?

İngilizce' de "kosta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFörenta staterna beräknar att dessa åtgärder skulle kosta 97, 2 miljoner dollar.
The United States calculated that these measures were worth 97.2 million dollars.
SwedishJag skulle vilja säga att om det kostar pengar, fru kommissionär, låt det kosta.
I think that, if money needs to be spent, Commissioner, we should spend it.
SwedishVi kan inte kosta på oss att ständigt bära med oss denna ideologiska barlast.
We cannot afford to keep on being weighed down by this ideological ballast.
SwedishDen grundläggande vården måste kosta mindre och läkemedel måste bli billigare.
Basic care must be less expensive and access to medicines more affordable.
SwedishSamtidigt kan unionen inte kosta på sig ett tillräckligt skydd för ekonomin.
At the same time, the Union does not afford its economy enough protection.
SwedishAllt det kommer att kosta mycket pengar och framför allt mycket tålamod.
All of this will require a great deal of expenditure and, above all, patience.
SwedishRyssland som aspirerar på medlemskap i WTO, kan inte kosta på sig att agera på detta sätt.
Russia, which aspires to membership of the WTO, cannot afford to behave like this.
SwedishDetta är alltså ett område inom vilket vi kan kosta på oss att vara litet generösa.
We are also trying speed up our assistance and make it more effective.
SwedishIngen av er kan kosta på sig att uttrycka sin besvikelse, så därför ska jag göra det åt er.
You each can ill afford to voice your disappointment, so I will do it for you.
SwedishDet kräver mycket hårdare åtgärder än vad vi varit beredda att kosta på oss fram till nu.
That requires much tougher action than we have been prepared to indulge in up to now.
SwedishIdag kan han kosta på sig ett råd till en ung doktorand med skrivångest:
Now he can afford to offer advice to any young doctoral student with an urge to write:
SwedishGraham Watson frågade vad det hela ska kosta, men den frågan tror jag är för tidigt ställd.
Graham Watson asked how much we will have to pay. I think that is premature.
SwedishDet borde vi som en rik del i en global gemenskap faktiskt kunna kosta på oss.
As a wealthy section of a global community, we really should be able to afford such a policy.
SwedishEtt klimatavtal kommer att kosta, men det rymmer även möjligheter.
There will be costs in a climate-change deal, but there are opportunities too.
SwedishHur många europeiska medborgare har råd med advokat och kan kosta på sig att gå till domstol?
How many European citizens can afford a lawyer and can afford to go to court?
SwedishEn fas kom kommer att kosta medan fördelarna fortfarande är oklara.
A step which is costing money while the benefits are yet to become apparent.
SwedishVi kan, vilket vi erfor i Bosnien, inte kosta på oss att lita på president Milosevics ord.
As we have learned over Bosnia, we cannot afford to rely on President Milosevic's word.
SwedishDetta är alltså ett område inom vilket vi kan kosta på oss att vara litet generösa.
So this is an area where we could afford to be a little generous.
SwedishMillenniet måste få kosta 1 euro per medborgare för Europas kultur.
The call for the millennium must be EUR 1 per head on Europe' s culture.
SwedishDen kommer antagligen att kosta mer än vi just nu kan föreställa oss.
It is likely to end up costing more money than we think at the moment.