"klumpa ihop" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"klumpa ihop" İngilizce çeviri

SV klumpa ihop
volume_up
{fiil}

İngilizce de "klumpa ihop" için benzer çeviriler

klumpa fiil
English
klump isim
ihop zarf
English

İngilizce' de "klumpa ihop" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDet skulle ha varit riskabelt att klumpa ihop fullständigt olika förhållanden.
There would be a risk in lumping together completely different situations.
SwedishVi måste ställa oss frågan om det är vettigt att klumpa ihop allting på det här sättet.
We must question whether it is pertinent to lump everything together in this way.
SwedishDet skulle vara en katastrof att klumpa ihop dem med varandra.
SwedishAtt klumpa ihop alla dessa tjänster menar jag är riskabelt, men det sker ständigt sker här i parlamentet.
Lumping all these services together, which is what repeatedly happens in this House, is risky, in my view.
SwedishDet är farligt att klumpa ihop allting.
SwedishDe har också rätt att träffas på EU-nivå, och vi bör inte glömma dem och försöka klumpa ihop människor i stora grupper.
They too have a right to meet at European level and we should not forget them and try and lump people together in large groups.
SwedishFör det första behöver vi en gemensam uppsättning standarder för börsnoterade aktiebolag, men vi vill inte klumpa ihop alla företag.
Firstly, we need a single set of standards for public limited companies, but we do not want to lump all companies together.
SwedishI denna debatt försöker många föreningar som snarare är abolitionister att klumpa ihop kvinnohandel, prostitution och koppleri.
In these discussions several rather abolitionist associations have tried to lump together trafficking in women, prostitution and pimping.
SwedishDessa människor sätter liv och lem på spel dag ut och dag in, för allas vår säkerhet, och jag vägrar att klumpa ihop dem alla på det här sättet och kalla dem rasister.
“ Member States should consider whether their police forces and judicial systems suffer from ‘ institutional racism’....”
SwedishDessa människor sätter liv och lem på spel dag ut och dag in, för allas vår säkerhet, och jag vägrar att klumpa ihop dem alla på det här sättet och kalla dem rasister.
These people put their lives and limbs at risk, day in and day out, for the safety of all of us, and I refuse to lump them all together in this way and denounce them as racists.
SwedishDet finns en grundläggande känsla av att vi bör kunna hantera olika fall på individuell basis så snabbt som möjligt, snarare än att klumpa ihop allesammans och därmed skjuta upp ett beslut.
There is a basic feeling that we should be able to deal with cases on an individual basis as promptly as possible rather than lump everybody together and so postpone a decision.