"klaga över" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"klaga över" İngilizce çeviri

SV klaga över
volume_up
{fiil}

klaga över (ayrıca: påtala)
Jag skulle bara vilja klaga över kvaliteten på högtalarsystemet.
I just wanted to complain about the quality of sound reproduction.
It is not enough to complain about the fact that problems exist.
Andra kommer i stället att klaga över att det inte är tillräckligt.
Others instead will complain that this is not enough.
klaga över (ayrıca: avundas, ogilla, missunna, vara missnöjd med)
klaga över (ayrıca: jämra sig över, klaga högljutt över)
volume_up
to wail {fi.} (the sound uttered by cattle)

İngilizce' de "klaga över" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg" .
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport.'
SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg ".
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport. '
SwedishDessa misstag har erkänts och att klaga över dem kommer inte att hjälpa irakierna.
Those mistakes are acknowledged, and complaining about them is not going to help the Iraqis.
SwedishOch återigen börjar vi diskutera och klaga över hur fruktansvärda dessa händelser ändå är.
And so we go back to our discussions and to bemoaning this dreadful state of affairs.
SwedishMan måste inom EU sluta klaga över att Europa skulle halka efter andra områden i världen.
The EU must stop complaining that Europe is said to be falling behind other regions of the world.
SwedishJag skulle vilja klaga över att vi röstar nu.
I should like to protest against the fact that the vote is being held now.
SwedishÄndringsförslaget innehåller i och för sig inget att klaga över.
There is nothing wrong with the amendment in itself.
SwedishVi kommer inte att sitta stilla och klaga över vår lott.
We are not just going to sit still and bemoan our lot.
SwedishDet kan jag alltså absolut inte klaga över. Det är fantastiskt.
SwedishLåt oss lösa problemet i stället för att klaga över det.
Let us solve the problem; let us not moan about it.
SwedishOm vi inte vill stå här om något år och klaga över bristen på resultat måste vi därför förbereda några konkreta steg.
Therefore, if we do not want to be saying just that in a year or two, then we must prepare some concrete steps.
SwedishTag kontakt med oss angående de praktiska saker som vi gör, och sluta upp med att här i kammaren klaga över problemen.
Come and talk to us about the practical things that we are doing and stop complaining in this Chamber about the problems.
SwedishResultaten av dessa avtal kan medföra att priset på tropiskt timmer stiger, och det bör vi inte klaga över.
The result of these agreements may mean that tropical timber reaches a higher price, and that is something that we should not object to.
SwedishJag hör gång på gång grupper som får tillgång till finansiering klaga över de krångliga administrativa förfarandena och byråkratin.
Time and time again I hear from groups who access funding who are complaining about the red tape and the bureaucracy.
SwedishSom föredragande för yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har jag inget att klaga över.
As the draftsman of the opinion of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs, I have no complaints.
SwedishMänniskorna i EU har därför all anledning att klaga över unionens stora brist på inflytande på den större internationella arenan.
The people of Europe are thus all the more justified in lamenting the Union’s substantial lack of influence on the broader international stage.
SwedishAtt i all oändlighet klaga över den undermåliga kvaliteten på den statistik som hänför sig till de fleråriga utvecklingsprogrammen har därför ingen större betydelse.
Indefinitely lamenting the poor quality of the statistical data on MGPs therefore does not make much sense.
SwedishMänniskorna i EU har därför all anledning att klaga över unionens stora brist på inflytande på den större internationella arenan.
The people of Europe are thus all the more justified in lamenting the Union’ s substantial lack of influence on the broader international stage.
SwedishKrisens dramatik fortsätter att oroa oss, och EU:s jordbrukare fortsätter att klaga över sina hårda villkor och säger att de är oroliga för framtiden.
The dramatic nature of this crisis continues to concern us, just as European farmers continue to express their hardship and voice their fears for the future.
SwedishVi kan ju klaga väldigt mycket över brist på pengar, men om man ser på vad som går tillbaka till medlemsstaterna så är det alltid litet märkligt.
After all, we can protest loudly at a lack of funding, but if you consider what is returned to the Member States, then this always strikes me as a little strange.