SV klaga
volume_up
[klagade|har klagat] {fiil}

1. genel

Regeringarna kommer alltid att klaga och kritisera er, men de behöver er.
Governments will always complain and criticise you, but they need you.
Kommer Europa att gå till WTO och klaga på denna snedvridning av konkurrensen?
Does this mean that Europe will now complain to the WTO about this distortion of competition?
Visst är det bra att klaga på det, men vi måste ställa oss frågan " varför ".
It is all very well to complain about it, but we have to ask the question 'why '?
klaga (ayrıca: gnälla, jämra sig)
klaga (ayrıca: böla, gnälla)
Om detta sker, kom då ihåg att inte klaga på Rysslands politik.
If that happens, remember not to grumble about Moscow's policies.
klaga (ayrıca: knorra, grymta)
klaga (ayrıca: begråta, jämra)
Men klaga inte på den gemensamma jordbrukspolitiken!
But do not kick the CAP!
Att i all oändlighet klaga över den undermåliga kvaliteten på den statistik som hänför sig till de fleråriga utvecklingsprogrammen har därför ingen större betydelse.
Indefinitely lamenting the poor quality of the statistical data on MGPs therefore does not make much sense.
Människorna i EU har därför all anledning att klaga över unionens stora brist på inflytande på den större internationella arenan.
The people of Europe are thus all the more justified in lamenting the Union’ s substantial lack of influence on the broader international stage.
Människorna i EU har därför all anledning att klaga över unionens stora brist på inflytande på den större internationella arenan.
The people of Europe are thus all the more justified in lamenting the Union’s substantial lack of influence on the broader international stage.
Låt oss lösa problemet i stället för att klaga över det.
Let us solve the problem; let us not moan about it.
Vi kan antingen bege oss in i politiken för att namnge och hänga ut, för att klaga och gnälla, eller för att försöka lösa ett problem.
We can either come into politics to name, shame, moan and whinge, or to try and solve a problem.
klaga (ayrıca: gräma sig)
klaga (ayrıca: tjuta, skrika, jämra sig, vina)
Efter fiaskot i Köpenhamn skulle vi kunna sitta passiva och ömkligt snyfta och klaga men det vore slöseri med energi.
in writing. - (NL) Mr President, following the Copenhagen fiasco, we could sit on the sidelines pitifully weeping and wailing, but that would be a waste of energy.
Jag hör raffinaderiägarnas påtryckningsgrupp klaga - och, det vet jag, den knackar på dörren hos alla mina kolleger - som säger att det kommer att vara omöjligt att genomföra.
I can hear the wails from the oil refiners ' pressure group - and I know it is knocking on the doors of all my colleagues - insisting that this will be impossible to achieve.
Jag hör raffinaderiägarnas påtryckningsgrupp klaga - och, det vet jag, den knackar på dörren hos alla mina kolleger - som säger att det kommer att vara omöjligt att genomföra.
I can hear the wails from the oil refiners' pressure group - and I know it is knocking on the doors of all my colleagues - insisting that this will be impossible to achieve.
klaga (ayrıca: gnälla, knorra)
Vi kan antingen bege oss in i politiken för att namnge och hänga ut, för att klaga och gnälla, eller för att försöka lösa ett problem.
We can either come into politics to name, shame, moan and whinge, or to try and solve a problem.

2. "över något"

klaga
klaga

3. İşletme

Medborgarnas rätt att klaga är exempelvis en grundläggande EU-princip.
The right of citizens to lodge complaints, for example, is a fundamental EU principle.

"klaga" için eşanlamlılar (İsveççe):

klaga

İngilizce' de "klaga" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg" .
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport.'
SwedishPolitikerna får därför inte heller klaga över den ökande transporten per landsväg ".
Politicians should therefore stop going on about the increase in road transport. '
SwedishRenault-affären lämnar oss inte oberörda, men det räcker inte att klaga.
The Renault case gives us cause for concern, but lamentations are not enough.
SwedishDessa misstag har erkänts och att klaga över dem kommer inte att hjälpa irakierna.
Those mistakes are acknowledged, and complaining about them is not going to help the Iraqis.
SwedishOch återigen börjar vi diskutera och klaga över hur fruktansvärda dessa händelser ändå är.
And so we go back to our discussions and to bemoaning this dreadful state of affairs.
SwedishJag menar att vanan att klaga på Bryssel går för långt ibland.
I think that the usual exercise of Brussels-bashing goes too far sometimes.
SwedishJag är själv flygingenjör, så jag bör inte klaga på detta.
I myself am an aeronautical engineer so I should not be complaining about this.
SwedishDet ville nederländarna klaga hos Europeiska kommissionen om.
This is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
SwedishMan måste inom EU sluta klaga över att Europa skulle halka efter andra områden i världen.
The EU must stop complaining that Europe is said to be falling behind other regions of the world.
SwedishEn rad kolleger överväger ju att klaga mot detta beslut.
It is the case that a number of Members are considering appealing against this decision.
SwedishAllt detta ger det armeniska folket rätt att klaga.
All these things are justified causes for complaint by the Armenian people.
SwedishJag skulle vilja klaga över att vi röstar nu.
I should like to protest against the fact that the vote is being held now.
SwedishJag anser att medborgarens rätt att klaga är bra.
I think that the citizen's right to make a complaint is a good thing.
SwedishÄndringsförslaget innehåller i och för sig inget att klaga över.
There is nothing wrong with the amendment in itself.
SwedishFolk har tillräckligt att klaga på när det gäller EU utan det!
People have enough to blame the EU for without that!
SwedishVart ska då de ungerska juristerna vända sig för att klaga?
Where do the Hungarian lawyers take their complaint?
SwedishVi kommer inte att sitta stilla och klaga över vår lott.
We are not just going to sit still and bemoan our lot.
SwedishDet kan jag alltså absolut inte klaga över. Det är fantastiskt.
SwedishOroa dig för en soldat när han slutar klaga.
Only time you worry about a soldier is when he stops bitching.
SwedishLuftföroreningarna oroar våra landsmän och vi får inte bara klaga.
Atmospheric pollution causes anguish to our fellow citizens and there is no question of our being content with lamentations.