"kläm" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"kläm" İngilizce çeviri

EN
volume_up
kläm {comm. gen.}
volume_up
klämma {comm. gen.}

SV kläm
volume_up
{nötr}

kläm (ayrıca: kampanj, attack, slag, driv)
volume_up
drive {isim}

"klämma" için eşanlamlılar (İsveççe):

klämma
Swedish

İngilizce' de "kläm" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm Europa blandar sig i familjen mer kan det bli familjen som hamnar i kläm.
More European interference in the family could mean that families would suffer.
SwedishHär, kolleger, kommer det ansvar vi har som företrädare för Europaparlamentet i kläm.
Our responsibility as representatives of the European Parliament is at stake here.
SwedishDet är framför allt belgiska jordbrukare och belgiska konsumenter som kommit i kläm.
It is Belgian farmers and Belgian consumers who have been the ones to suffer.
SwedishMan har dock alltid en skyldighet att agera när enskilda människor kommer i kläm.
There is always a duty to act, however, when individual suffering occurs.
SwedishGrymheter äger rum på båda sidor hela tiden och civilbefolkningen kommer i kläm.
There are atrocities on both side all the time and the civilian population is being squeezed.
SwedishWFP och UNHCR sitter i kläm, för de kan inte arbeta i landet.
The hands of the WFP and UNHCR are tied, for they cannot work in that country.
SwedishMånga är rädda för att den sociala utvecklingen skall komma i kläm under globaliseringens tidevarv.
Many fear that in the era of globalisation, social development will be compromised.
SwedishDet är fortfarande mycket dyrt med genterapi, och det kan medföra att tillgängligheten kommer i kläm.
Gene therapy is so costly for the time being and that may threaten accessibility.
SwedishDe mänskliga rättigheterna får dock inte komma i kläm.
However, this must not mean that human rights suffer as a consequence.
SwedishISAF: s ställning har kommit i kläm till och med i Kabul.
The position of the ISAF has started to suffer, even in Kabul.
SwedishISAF:s ställning har kommit i kläm till och med i Kabul.
The position of the ISAF has started to suffer, even in Kabul.
SwedishRisken att denna prioritering leder till att de sexton andra prioriteringarna kommer lite i kläm kvarstår dock.
Nevertheless, the risk remains that this priority could push aside the sixteen other priorities.
SwedishDet skulle förvisso vara ett strategiskt misstag om EU kom i kläm mellan Europa och Ryssland.
Our message must also be clear to Russia, concerning the avoidance of any action which would complicate the situation.
SwedishDet viktigaste är att äkta asylsökande inte får komma i kläm på grund av skärpt EG-lagstiftning.
The main thing is that genuine asylum seekers should not suffer as a result of the tightening-up of EU legislation.
SwedishDe mänskliga rättigheterna för flyktingar kommer i kläm.
Human rights for refugees are coming under pressure.
SwedishMyndigheten kommer i kläm genom vårt nuvarande förfarande.
SwedishVi vet att vi egentligen sitter ordentligt i kläm.
We know that we are extremely limited in what we can do.
SwedishDessutom kommer därigenom den värdegemenskap som EU när allt kommer omkring eftersträvar utan tvekan i kläm.
Moreover, the community of values which, after all, the EU aspires to achieve, will definitely be at risk.
SwedishDet skulle förvisso vara ett strategiskt misstag om EU kom i kläm mellan Europa och Ryssland.
It would certainly be a strategic error if the European Union were to be trapped in the dilemma between Europe and Russia.
SwedishInnebär det att EU ibland kommer att hamna i kläm mellan Bryssels båda strategiska partner?
Does this mean the European Union will, on occasions, be caught in the middle between these two strategic partners of Brussels?