1. genel
Jag vill inte irritera er genom att avbryta er, men jag måste vädja om er hjälp.
   I do not like to irritate colleagues by interrupting them, but I must appeal for your support.
Det förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Det finns ofta en medveten eller omedveten oro för att inte vara alltför tydlig, inte alltför hård, för att inte irritera folk, även om de har fel.
There is often a conscious or subconscious concern not to be too explicit, not to be too hard, not to irritate people even if they are wrong.
irritera (ayrıca: reta, tråka)
volume_up
to bug {fi.} [Amer.] [gün. dil]
irritera (ayrıca: förarga)
irritera (ayrıca: , hämta, förarga, straffa)
Det börjar irritera mig att vi varje år har samma förfarande när det gäller att stödja vänortssamarbetet!
I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
irritera (ayrıca: tråka ut)
irritera (ayrıca: tjata)
Det måste noteras att resultatet är långt ifrån de angivna ambitionerna och att ämnen som kan irritera har förbigåtts.
I have to remark that the end result is still a long way from the stated objectives and that the niggling issues have been brushed aside.
irritera (ayrıca: göra nervös)
Ni sade att ni gjort detta för att undvika att irritera de transatlantiska förbindelserna.
You said that you did this so as not to rattle trans-Atlantic relations.
irritera (ayrıca: förarga, reta)
irritera (ayrıca: uppreta, störa)
volume_up
to trouble [troubled|troubled] {fi.} (to cause inconvenience)
irritera (ayrıca: förarga, reta upp)
2. Bioloji
Jag vill inte irritera er genom att avbryta er, men jag måste vädja om er hjälp.
   I do not like to irritate colleagues by interrupting them, but I must appeal for your support.
Det förgångna är fullt av liv, ivrigt att få irritera oss, förarga och förolämpa oss, fresta oss att förstöra eller måla om det.
The past is full of life, eager to irritate us, provoke and insult us, tempt us to destroy or repaint it.
Det finns ofta en medveten eller omedveten oro för att inte vara alltför tydlig, inte alltför hård, för att inte irritera folk, även om de har fel.
There is often a conscious or subconscious concern not to be too explicit, not to be too hard, not to irritate people even if they are wrong.

"irritera" için eşanlamlılar (İsveççe):

irritera

İngilizce' de "irritera" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi bör dock inte låta detta irritera oss för mycket utan snarare ta itu med frågan.
We should not let this annoy us too much, however, but rather address ourselves to the issue.
SwedishDet börjar irritera mig att vi varje år har samma förfarande när det gäller att stödja vänortssamarbetet!
I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
SwedishEn av de föregående talarna sade att Natura 2000 på sina håll betraktas som ett program som är till för att irritera allmänheten.
One of the previous speakers said that Natura 2000 is seen in some quarters as a programme for annoying the public.
SwedishDet måste noteras att resultatet är långt ifrån de angivna ambitionerna och att ämnen som kan irritera har förbigåtts.
I have to remark that the end result is still a long way from the stated objectives and that the niggling issues have been brushed aside.
SwedishEn av de föregående talarna sade att Natura 2000 på sina håll betraktas som ett program som är till för att irritera allmänheten.
This is how we feel now the empty responses of the Commission and the stance of some Member States have burned us and are forcing us to be more careful.
SwedishDessutom hoppas vi att detaljerna för dess genomförande inte kommer att irritera passagerarna, vilket tyvärr ibland är fallet i sådana situationer.
In addition, we hope the details of its implementation will not prove irritating to passengers as is unfortunately sometimes the case in such situations.
SwedishJag kan förstå att vissa tonfall kan irritera, men även när man ser att det slängs vatten på människor får man reagera, även om det kanske sker i mindre diplomatiska tonfall.
I realise that some language can be offensive, but when one is on the receiving end of a bucket of water one is quite likely to be somewhat free in one's response.
SwedishEU:s stöd till Ukraina har till största delen visat sig vara tvetydigt och det har inte övertygat befolkningen i Ukraina, eftersom det ofta har dominerats av rädslan att irritera Ryssland.
The EU's support of Ukraine has proved to be mostly ambiguous and not convincing to the Ukrainians as it has often been dominated by a fear of irritating Russia.