"innerlig" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"innerlig" İngilizce çeviri

SV innerlig
volume_up
{sıfat}

innerlig (ayrıca: uppriktig, ivrig, flitig, enträgen)
volume_up
earnest {sıf.}
Jag hoppas innerligt att de inte leder till någonting ännu värre.
It is my earnest desire that they do not lead to something even worse.
Jag hoppas innerligen att vi kommer att kunna påbörja förhandlingarna om ett stabiliserings- och associeringsavtal på allvar nästa år.
I very much hope that we will be able to launch the negotiations for a stabilisation and association agreement in earnest next year.
innerlig (ayrıca: het, brinnande, passionerad)
volume_up
fervent {sıf.}
Jag vill komma med en innerlig vädjan när det gäller situationen i landet.
I would like to make a fervent appeal in relation to the situation in Kyrgyzstan.
Det skulle enligt min åsikt inte vara fel om Washington gjorde detsamma och uttryckte en innerlig önskan att få samarbeta med unionen.
It would be no bad thing, in my view, if Washington did the same and expressed its fervent desire to cooperate with the Union.
innerlig (ayrıca: varm och vänlig)
volume_up
cordial {sıf.}
innerlig (ayrıca: uppriktig, from, gudfruktig)
volume_up
devout {sıf.}
Jag önskar innerligt att vi skulle kunna erbjuda hjälp på detta sätt eftersom båda sidor nu äntligen måste få fred.
It is my devout wish that we might offer assistance in this way, since both sides now need peace at last.
innerlig (ayrıca: inre, djup, ingående, intim)
innerlig (ayrıca: uppriktig, ärlig, djupt känd)
volume_up
sincere {sıf.}
Författaren till detta betänkande har lyckats med det, och jag vill innerligt lyckönska henne.
The author of this report has succeeded in doing so, for which I give her my sincere congratulations.
Hultenbetänkandet var inledningsvis ett lysande betänkande och jag vill ge min djupa och innerliga hyllning till det som har gjorts här av vår kollega Hulten.
The van Hulten report started out as a brilliant one and I would like to pay deep and sincere tribute here to what Mr van Hulten achieved.
När jag i dag talar i Europaparlamentet vill jag passa på att innerligt tacka alla de välvilliga personer som uttryckte sin solidaritet.
I should like today to take the opportunity of having the floor in the European Parliament to offer sincere thanks to all those people of good will who expressed solidarity with us.

"innerlig" için eşanlamlılar (İsveççe):

innerlig

İngilizce' de "innerlig" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag skulle nu vilja rikta en innerlig vädjan till er.
Ladies and gentlemen, I now have a heartfelt request for you.
SwedishJag vill således avsluta med en innerlig önskan om att ett starkt majoritetsbaserat budskap ska sändas från parlamentet till rådet.
Thus, to end my speech, I fervently express my wish for a strong, majority-endorsed message to be sent from this House to the Council.
SwedishJosé Manuel Barrosos program är ambitiöst och vittnar om en innerlig önskan att ge vårt krisdrabbade EU det uppsving det så väl behöver.
Mr Barroso's programme is ambitious and demonstrates an overwhelming desire to give our crisis-hit Europe the boost it sorely needs.
SwedishJag skulle eftertryckligen vilja göra en innerlig vädjan om att också ta med den sortens känslor i beräkningen och den sortens psykologi.
I would like to argue strongly and emphatically that these kinds of feelings and this kind of psychology are taken into account as well.
SwedishKlockan 7.20 kommer jag att avbryta frågestunden med rådet med innerlig önskan om att de besök ni skall göra blir en framgång för Europeiska unionen.
I will suspend Question Time to the Council at 7.20 p.m., and I wish the European Union every success in the meetings you are going to hold.
SwedishKlockan 7.20 kommer jag att avbryta frågestunden med rådet med innerlig önskan om att de besök ni skall göra blir en framgång för Europeiska unionen.
I will suspend Question Time to the Council at 7.20 p. m., and I wish the European Union every success in the meetings you are going to hold.
SwedishOch jag har en innerlig begäran: Låt oss nu inte skapa nya strukturer, utan låt oss nu äntligen få dessa nya förslag och cabina di regia verksamma på alla nivåer.
And I would appeal to you: let us not create new structures now but let these new proposals and the cabina di regia finally become operative at all levels.
SwedishDet är uppenbarligen en innerlig önskan hos rådet att undvika parlamentarisk kontroll, och i synnerhet i form av en möjlighet att avsätta en politisk funktionär.
Apparently, it is one of the Council's fondest wishes to avoid parliamentary control, certainly in the form of the capacity to remove a political official from office.
SwedishI och med detta uppfylls en innerlig önskan hos den övervägande majoriteten av de europeiska medborgarna.
It fulfils the fondest wish of the vast majority of European citizens, as it was, in the past, far from self-evident that this wish would be fulfilled.