"inhysa" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"inhysa" İngilizce çeviri

SV inhysa
volume_up
{fiil}

inhysa (ayrıca: lämna in, framföra, anföra, lägga)

"inhysa" için eşanlamlılar (İsveççe):

inhysa

İngilizce' de "inhysa" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishMan är allvarligt oroad på Irland, särskilt i de städer som skall inhysa just dessa idrottsmän.
There are clearly concerns in Ireland, especially in those towns hosting these particular athletes.
SwedishBryssel antas inhysa en enorm, kafkaliknande byråkrati.
The most grotesque distortions gain currency: Brussels is supposedly home to an immense, Kafkaesque bureaucracy.
SwedishUngerns huvudstad har också förklarat sig villig att ställa upp när det gäller att inhysa Europeiska institutet för innovation och teknik.
Hungary's capital city has also thrown its hat into the ring to provide a home for the European Institute of Innovation and Technology.
SwedishVi stöder därför varmt det utmärkta projekt som utarbetats och lagts fram av staden Wrocław, som tävlar om att få inhysa sätet för institutets styrelse.
We therefore warmly support the excellently drafted project put forward by the city of Wrocław, which is competing to host the offices of the Institute's Governing Board in the city.
SwedishDet är mycket enkelt: man kan inte säga att vi måste göra en liten reform när huset byggdes för sex, nu är vi 15 som tack vare all framgång bor här och vi är beredda att inhysa 25 eller 30.
It is simple: we cannot say that we need a small reform when this Union was designed for six and now, thanks to its success, has fifteen Members and we are willing to allow 25 or 30.