"indirekt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"indirekt" İngilizce çeviri

SV indirekt
volume_up
{sıfat}

1. genel

indirekt (ayrıca: bi-, sekundär, omvägs-)
Så kan detta avtal på indirekt väg få betydelse för förståelsen mellan folken.
This agreement is therefore an indirect means of promoting mutual understanding.
Detta kommer de brittiska skattebetalarna direkt eller indirekt att få stå för.
This is bound to be at the direct or indirect cost of the British taxpayer.
För närvarande finns det cirka 43 kommittéer som handhar indirekt beskattning.
At the moment there are about 43 comitology committees dealing with indirect taxation.
Europeiska unionen har dock dragits in i detta bråk som ett indirekt offer för Kremls gasdiplomati.
However, the EU has been dragged into this row as a collateral victim of the Kremlin's gas diplomacy.
Andra grupper kommer säkerligen att bli indirekt lidande till följd av detta, men Richard Corbett kommer inte att ligga sömnlös för det.
Other groups will undoubtedly suffer collateral damage as a result, but Mr Corbett will not lose any sleep over that.
Vi nådde också en indirekt framgång, nämligen att medlemsstaterna - särskilt Tyskland var faktiskt mycket svår att övertyga - tvingas att investera mer i statistik.
There will also be a collateral gain, namely that the Member States - and particularly Germany, which was in practice the most difficult to convince - will be forced to invest more in the statistics.
indirekt (ayrıca: hemlig, lönnlig, bakvägs-)
Om dock de verkställande besluten av generell natur inte i allmänhet representerar den övernationella nivån, får vi en renationalisering på indirekt väg.
However, when implementing decisions of a general nature do not generally reflect the supranational level, what we have is back-door renationalisation.
indirekt (ayrıca: sned, skev, förtäckt)
volume_up
oblique {sıf.}
Den enda hänvisningen till detta jag kan hitta var indirekt och handlade om utvecklingsländerna.
The only reference that I can find, and it was an oblique one, was about developing countries.
indirekt (ayrıca: otillgänglig, sekundär, avlägsen, fjärran)
volume_up
remote {sıf.}

2. Hukuk

indirekt

3. Dilbilgisi

indirekt
volume_up
oblique {sıf.}
Den enda hänvisningen till detta jag kan hitta var indirekt och handlade om utvecklingsländerna.
The only reference that I can find, and it was an oblique one, was about developing countries.

İngilizce' de "indirekt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishOm er personal kände till den så kände ni alltså också indirekt till den.
So, if your staff were aware of it, then, by implication, you were aware of it.
SwedishOch den handlar om den här frågan, på ett väldigt konstnärligt och indirekt sätt.
You have other radical examples where the ability to use cultural tools is spreading out.
SwedishTeckenformatmallar används för indirekt formatering av enskilda tecken, ord eller meningar.
Character Styles are used to format individual characters, words or sentences.
SwedishNu kan det vara i indirekt mening eftersom vi inte har någon preventiv utrikespolitik.
Now it may be in a roundabout sense because we do not have a preventative foreign policy.
SwedishFörslaget ligger i viss mån indirekt i ändringsförslag 5 från Glyn Ford och Erika Mann.
This suggestion is already implied to some degree in Amendment 5 by Mr Ford and Mrs Mann.
SwedishMen han kunde inte motstå frestelsen att kritisera koalitionen och därmed indirekt USA.
However, it could not resist constant criticism of the coalition and, tacitly, of the US.
SwedishTeckenformatmallar används för indirekt formatering av enskilda tecken, ord eller meningar.
Character Styles are used for formatting single characters, or entire words and phrases.
SwedishDet är enda sättet att förhindra indirekt utestängning från marknaden.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, let me start by thanking the rapporteur.
SwedishFlera talare har indirekt hänvisat till Eurostat utan att några egentliga frågor har ställts.
Madam President, I should first like to make a statement on Eurostat.
SwedishDet är enda sättet att förhindra indirekt utestängning från marknaden.
This is the only way in which we will be able to prevent market foreclosure through the back door.
SwedishRamformatmallar används för indirekt formatering av grafik - och textramar.
Frame Styles are used to format graphic and text frames.
Swedish2,3 miljoner människor arbetar inom denna sektor och ytterligare 10-12 miljoner är indirekt sysselsatta.
2.3 million people work directly in it and another 10-12 million in auxiliary sectors.
SwedishDen visar också förhållandena mellan indirekt klick/senaste klick och indirekta visningar/senaste klick.
It also show you ratios for assist click/last click and assist impressions/last clicks.
SwedishBetänkandet erbjuder alla medlemsstater betydande fördelar, som indirekt innefattar Rumänien.
This report offers all Member States significant benefits, which includes, by implication, Romania.
SwedishDetta lades till de påtagliga bidrag företaget mottog direkt eller indirekt från EU: s strukturfonder.
We all know that the Terni affair is not the first or the only case.
SwedishPå förmiddagen var det Jonas Sjöstedts betänkande och nu är gruvnäringen indirekt berörd i denna resolution.
This Coalition aims to enhance renewable energy deployment within developing countries.
SwedishHan låter också indirekt förstå att det skulle finnas medel där.
He also suggests by implication that there is a fund there.
SwedishNumreringsformatmallar används för indirekt formatering av numreringar och punktuppställningar.
Numbering Styles are used to format numbering and bullets.
SwedishAlla inställningar i den här dialogrutan räknas som indirekt formatering.
SwedishStyckeformatmallar används för indirekt formatering av hela stycken.