"inåt" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"inåt" İngilizce çeviri

EN
EN

"at" İsveççe çeviri

SV inåt
volume_up
{zarf}

inåt (ayrıca: in)
volume_up
inside {zarf} (to or in the inside, indoors)
Slutna kedjor eller kedjor inifrån och utåt eller utifrån och inåt är inte heller tillåtna.
Closed chains or chains from the inside out or from the outside in are also not permissible.
Jag vill dock säga dig, Catherine Ashton, att vi måste se inåt lika väl som utåt.
However, I would say, Baroness Ashton, that we need to look inside as well as outside.
(Ramens kant går till hälften inåt och till hälften utåt.) Klicka på OK.
(The border of a frame goes half inside and half outside.) Click OK.
inåt (ayrıca: in, in i själen)
volume_up
inward {zarf}
Men, vill jag påpeka, vi behöver en varvspolitik utåt och inåt.
But it is very important to have a shipbuilding policy which is both inward and outward looking.
Europe has now turned somewhat inward.
Medan elektronisk kommunikation, som exempelvis e-post, utvecklas starkt, ser tidigare statsmonopol framför allt inåt.
While electronic communication, such as e-mail, has enjoyed a real boom, former state monopolies are mainly turning inward.
inåt (ayrıca: in)
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
Erasmus World is now going one step further, both inwards and outwards.
Men det handlar också om att vända blicken inåt.
However, it is also a matter of looking inwards.

İngilizce' de "inåt" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishInåt landet finns det landsbygd samt åker- och ängsmark med ett fåtal små och medelstora företag.
The hinterland is rural, arable farmland and pasture, without many SMEs.
SwedishEU måste vara socialt även utåt sett, inte bara inåt sett.
Europe must be social not only inwardly, but a social Europe is needed outwardly too.
SwedishEU säkrar inte demokratin, vare sig inåt eller utåt.
The European Union is not safeguarding democracy, either internally or externally.
SwedishMajoritetsbeslut inåt, gemensam representation utåt - det är ju beskrivningen av en stat.
Majority voting internally and joint representation abroad - this is clearly the blueprint for a State.
SwedishInåt är vi fortfarande långt ifrån en hållbar utveckling.
Internally, we are still a long way from sustainable development.
SwedishInåt har det varit pedagogiskt för uppfyllandet.
Within the Union it has taught us a lesson about meeting commitments.
SwedishVi måste uppträda enat, både inåt och utåt.
We need to speak with one European voice, both internally and externally.
SwedishAtt den skulle ha inåt- och utåtgående signaler och känsel.
You know, had efferent, afferent, and haptic response.
SwedishEU har ett särskilt ansvar, som vi för ögonblicket inte lever upp till, varken inåt eller utåt.
The EU has a very special responsibility which we are not fulfilling at the moment, neither internally nor externally.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
To turn in upon ourselves and return to outmoded concepts of sovereignty are inadequate responses in a globalised world.
SwedishDessa värden är den enda verkliga motsatsen till att vända sig inåt, till nationalism, främlingsfientlighet och rasism.
These values are the only real antidote to turning in on one oneself, nationalism, xenophobia and racism.
SwedishOm vi håller oss till vad vi har beslutat kommer vi i fortsättningen att stärka euroområdet såväl inåt som utåt!
If we can stick to what we have agreed we can then make the euro area even stronger, both internally and externally.
SwedishI en globaliserad värld kan vi inte vända oss inåt och återgå till föråldrade suveränitetsbegrepp.
Mr President, ladies and gentlemen, I should firstly very much like to thank Parliament for this constructive and largely positive debate.
SwedishSnart formades ett svart moln över mitt huvud och där var jag, utåt sätt väldigt framgångsrik, men inåt väldigt deprimerad.
Well, soon a black cloud formed over my head and here I was, outwardly very successful, but inwardly very depressed.
SwedishPå grundval av den solidariteten, utåt och inåt, skulle vi gärna vilja bedöma er och ert program i januari.
Internal solidarity and solidarity towards others, as I said, that is what we would like to judge you and your programme on in January.
SwedishAtt skjuta upp det hela skulle vara en ödesdiger signal både utåt och inåt sett och det skulle främja de nationalistiska krafterna.
A delay would send out a fateful signal to the EU and the outside world and would only encourage nationalist forces.
SwedishI tre år nu har vi fått se många bevis för att länder, när de hamnar i svårigheter, är frestade att vända sig inåt.
For three years now, there is considerable evidence that, when faced with difficulties, nations are tempted to turn in on themselves.
SwedishVi kan välja att välkomna den nya och flexibla ekonomin och dess möjligheter eller sluta oss inåt i olika former av protektionism.
We can choose to welcome the new and flexible economy and its possibilities or retreat into protectionism in various forms.
SwedishDe europeiska länderna vände sig inåt och den amerikanska ekonomin började bedriva en isoleringspolitik som skulle fortgå i många år.
European states turned in on themselves and the US economy retreated into an isolationism which would last for many years.
SwedishDet är utarmningen av fiskbestånden i våra kustvatten, och den gemensamma fiskeripolitikens misslyckande, som driver skarvarna inåt land.
It is the depletion of fishstocks in our coastal waters and the failure of the common fisheries policy which is driving the cormorants inland.