"igenom" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"igenom" İngilizce çeviri

SV igenom
volume_up
{zarf}

igenom
volume_up
through {zarf} (from one end to the other)
Vi sätter oss ned, talar igenom det och försöker att finna en lösning som alla kan godta.
We sit down, talk it through and try to find a solution acceptable to everyone.
Medan jag arbetade mig igenom detta, lyckades jag uppnå en väldigt hyfsad kopia av Malteserfalken.
As I moved through, I achieved a very reasonable facsimile of the Maltese Falcon.
Jag anser att skulle vara ett misstag att försöka driva igenom detta igen.
I believe it would be a mistake to try to push that through again.
igenom (ayrıca: genom)
volume_up
thru {zarf} [Amer.] [gün. dil]

"igenom" için eşanlamlılar (İsveççe):

igenom
Swedish

İngilizce' de "igenom" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFör närvarande tittar vårt utskott noggrant igenom harmoniseringen av civilrätt.
At present our committee is looking carefully at the harmonisation of civil law.
SwedishDet råder enighet tvärs igenom de fyra kategorierna av boende i flyktinglägren.
There is agreement on the four categories of people living in the refugee camps.
SwedishFinns det en tidtabell, finns det måldatum för att få igenom det här direktivet?
Is there a timetable, is there a target date for getting this directive agreed?
SwedishVarför tittar de bara på industrins tester och varför går de bara igenom dem igen?
Why are they just looking at the industry's tests and just going back over them?
SwedishDen 30 maj kommer vi tillsammans att gå igenom situationen ur alla dess aspekter.
That being so, on 30 May, we will look at the whole situation in all its aspects.
SwedishBara för att det kommer från USA innebär det inte att det är helt igenom dåligt.
Just because it was invented in the United States does not mean it is all bad.
SwedishMål på detta område kan inte drivas igenom på EU-nivå, och det är helt som sig bör.
Objectives in those fields cannot be enforced at European level; and rightly so.
SwedishVi vet naturligtvis allihop att kommissionen jobbar på att få igenom förändringar.
Of course, we all know that the Commission is working on its programme of reform.
SwedishDen ska klara både att ta sig fram utmed en linje på golvet och igenom en labyrint.
It has to successfully move along a line on the floor, and traverse a labyrinth.
SwedishVi har inte tid att gå igenom alla detaljer, men kort sagt, detta fungerar också.
We don't have time to go into all of those details, but basically, that works too.
SwedishNu när två förslag om hamndirektivet har misslyckats måste detta tänkas igenom.
Now that two proposals for the Ports Directive have failed, this must be rethought.
SwedishSå jag letade igenom alla hans mer än 700 teckningar, i jakt på mansporträtt.
So I looked at all of his drawings, more than 700, and looked for male portraits.
SwedishI ansvarsfriskrivningen för 1999 har vi gått igenom hela budgeten.
Mr President, in the discharge for 1999, we looked at the budget from all sides.
SwedishJag anser att vi bör gå igenom dessa ändringsförslag under den allmänna debatten.
I believe that we should examine these amendments during the general debate.
SwedishAllt detta är helt igenom falskt och har som enda syfte att underlätta en massaker.
All this is absolutely false, and is solely intended to facilitate a massacre.
SwedishEuropaparlamentet har vid många tillfällen röstat igenom just denna skrivning.
The European Parliament has very often decided in favour of this very same wording.
SwedishJag hoppas att vi ska kunna driva igenom detta med kraft under de kommande månaderna.
I hope that we will be pushing this quite aggressively during the coming months.
SwedishOch endast gemensamt kommer vi att kunna bryta igenom motståndet hos medlemsstaterna.
And the only way to break the Member States ' resistance is by working jointly.
SwedishEtt ytterligare förslag lades 1990 av kommissionen, som dock aldrig gick igenom.
In 1990 the Commission made an additional proposal, but it was voted down.
SwedishJag skall naturligtvis be tjänstemännen att gå igenom allt noga.
Mr Cox, I shall naturally ask the services to examine everything very carefully.