"igen" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"igen" İngilizce çeviri

SV igen
volume_up
{zarf}

1. genel

igen (ayrıca: bort, avsides, åter, efter)
volume_up
back {zarf}
Jag höll mitt tal, sen åkte jag tillbaka ut till flygplatsen för att flyga hem igen.
I gave my speech, then went back out to the airport to fly back home.
Förenta staterna lyckas bättre med att sätta sina långtidsarbetslösa i arbete igen.
The US is more successful at getting its long-term unemployed back into work.
Om de inte bjudit in Al-Qaeda igen, hade de fortfarande varit vid makten idag.
If they hadn't invited back Al-Qaeda, they would still be in power today.
igen
volume_up
over {zarf} [Amer.]
Detta gjordes mycket klart om och om igen av mig och mina tjänstemän.
This was made abundantly clear over and over again by me and by my officials.
Om och om igen ser vi välmenande program, som det här, som inte kan leverera resultat.
Over and over again we see well-meaning programmes like this that fail to deliver.
Detta har kommit upp om och om igen och det är på tiden att man skrider till handling.
This has come up over and over again and it is about time action was taken.
Jag vill därför ställa frågan igen: är det inte dags för kommissionen att se över förfarandet för sin egen fond och fondmodell?
I should therefore like to stress this question anew: is it not time for the Commission to review the procedure for its own fund and funding model?

2. "lika mycket till"

igen (ayrıca: åter, än en gång)
volume_up
again {zarf}
Om och om igen, samma uttalanden och om och om igen, samma anförande från mig.
Time and again, the same statements, and time and again, the same speech from me.
Nästa år kommer de att släpa efter igen, och de kommer att få stöd igen.
Next year they will again be behind and they will receive support once again.
Om du ändrar trollformeln igen så ändrar du sekvensen igen.
If you change the spell again, you change the sequence again.

"igen" için eşanlamlılar (İsveççe):

igen

İngilizce' de "igen" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published'.
SwedishVi känner igen mönster för att skilja brus från signal, och särskilt vårt namn.
We recognize patterns to distinguish noise from signal, and especially our name.
SwedishVi måste bli effektivare på detta område, vi måste öppna Donau för trafik igen.
We must increase our efficiency in this area. We must reopen the Danube to boats.
SwedishJag säger det igen: Det är inte mer än rätt att sådan information offentliggörs.
I will repeat that: 'It is only right that such information should be published '.
SwedishJag är säkert på att detta är något vi alla känner igen, och vi ser detta hända.
And I'm sure that it's something that we all recognize, and we see that it happens.
SwedishIngen har hållits tillbaka, och om någon vill säga något igen så får han det.
No one was cut off and if anyone wants to add anything now, he or she may do so.
SwedishKommer det inte i land igen, är det inte längre ombord på reformfördragets skepp?
Does it not come ashore any more, is it no longer on the ship of the Reform Treaty?
SwedishAtt känna igen föremål baserat på deras utseende är enkelt för de flesta människor.
Most people find it easy to recognise objects based on their visual appearance.
SwedishDenna lucka måste fyllas igen, dock inte endast genom de befintliga åtgärderna.
This must be closed, but not exclusively by means of the measures now on the table.
SwedishVi vill inte ha ett sådant EU och vi känner inte heller igen oss i ett sådant EU.
We do not want that kind of Europe; we do not recognise ourselves in such a Europe.
SwedishI morgon, i min stad Barcelona, finns det en risk för att de demonstrerar igen.
Tomorrow, in my own city of Barcelona, there may well be more demonstrations.
SwedishVi måste kanske diskutera logiken igen men det här är naturligtvis omöjligt.
Maybe we should revisit the underlying logic, but this is impossible, of course.
SwedishLåt oss slå igen butiken i Bryssel, Luxemburg och framför allt i Strasbourg i dag.
Let us shut up shop in Brussels, Luxembourg and, primarily, Strasbourg today.
SwedishVi trodde att vi hade utrotat tuberkulos i västra Europa, men den uppstår nu igen.
We thought we had eradicated it in western Europe, but it is re-emerging now.
SwedishHon sa att hon inte kände igen människor eller platser i hallucinationerna.
She said she didn't recognize any of the people or places in the hallucinations.
SwedishJag är säker på att flera i personalen i detta parlament känner igen den känslan.
I am sure that a number of the staff in this Parliament will recognise that feeling.
SwedishNågra missförhållanden har nämnts och jag kommer att ta upp dem igen mycket kort.
A number of anomalies have been mentioned and I am going to repeat them very briefly.
SwedishDu behöver bara uppdatera fältkommandona med F9, så stämmer korshänvisningarna igen.
Just update the fields with F9 and the references in the document are updated too.
SwedishSnart har vi alla fem Sankara-stenar, och Thuggee kommer att bli kraftfullt igen.
Soon we will have all the five Sankara Stones, and the Thuggees will be all powerful.
SwedishIngen känner igen mig när jag smyger fram likt en skugga i den undre världen.
No one will know it is me... as I glide through the underworld like a shadow.