"heltäckande" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"heltäckande" İngilizce çeviri

EN

SV heltäckande
volume_up
{sıfat}

heltäckande (ayrıca: allmän, generell)
volume_up
blanket {sıf.}
Vi måste undvika att anta heltäckande bestämmelser som inte kan tillämpas i verkligheten.
We must take care to avoid the adoption of blanket provisions that cannot be applied in the real world.
We want to really see blanket coverage.
Så länge det inte finns någon heltäckande etikettering i Europa inom dessa områden, kvarstår konsumentens misstro.
As long as there is no blanket provision for the labelling of such products throughout Europe, distrust will continue to prevail among consumers.

İngilizce' de "heltäckande" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishIDABC ger en mer heltäckande räckvidd för alleuropeiska e-förvaltningstjänster.
IDABC provides a more comprehensive coverage of pan-European eGovernment services.
SwedishVår strategi måste omfatta heltäckande behandling i närheten av var patienterna bor.
Our strategy must comprise comprehensive treatment close to patients’ home areas.
SwedishMedel inom Linnaeus-Palme är inte tänkt att vara en heltäckande finansiering.
Funds within Linnaeus-Palme are not intended to represent comprehensive financing.
SwedishJag kan bara säga att jag välkomnar möjligheten att få ge heltäckande information.
I can only say that I welcome the opportunity to provide comprehensive information.
SwedishDet kommer emellertid att bli nödvändigt att erbjuda kunderna ett heltäckande val.
This will be necessary, however, to offer customers a comprehensive choice.
SwedishDe måste också vara heltäckande och omfatta alla punkterna i färdplanen från Bali.
It must also be comprehensive, covering the full range of issues in the Bali road map.
SwedishIngen här skulle ifrågasätta att icke-rökare behöver ett heltäckande skydd.
No one here would question the fact that non-smokers need comprehensive protection.
SwedishMen trots ert heltäckande svar måste jag be er om kompletterande information.
Despite your detailed answer, I do have to ask you for further information.
SwedishDet är också bra att våra medlemsstater på ett heltäckande sätt ratificerat detta avtal.
It is also good that our Member States have comprehensively ratified the treaty.
SwedishInvandringspolitik borde vara heltäckande och bör omfatta en hel rad aspekter:
Immigration policy ought to be comprehensive and should cover a whole range of aspects:
SwedishDärför måste informationen kring nya pengar vara pålitlig och heltäckande.
That is why the information on the new money must be solid and comprehensive.
SwedishHar en heltäckande, allmän EU-politik tillämpats hittills för att hantera detta problem?
Has a comprehensive, general EU policy been applied so far to tackle this problem?
SwedishEn förstärkt ekonomisk styrning är verkligen en hörnsten i vår heltäckande strategi.
Reinforced economic governance is indeed the cornerstone of our comprehensive response.
SwedishKort sagt är Peijs betänkande väldigt heltäckande. Jag framför mina komplimanger.
In short, Mrs Peijs' report is comprehensive and I would like to congratulate her on this.
SwedishVi har tidigare försökt att hitta reella lösningar som är heltäckande.
We have worked throughout for a proper, comprehensive solution to the problem.
SwedishStrategin är heltäckande, och jag hinner inte gå in på alla aspekter.
The strategy is comprehensive, and I do not have time to go into every aspect.
SwedishDärför behöver vi en heltäckande, inte en splittrad, strategi för åldrandet.
Therefore we need a comprehensive, not a fragmented approach to ageing.
SwedishDen är nu integrerad inom ramen för EU:s heltäckande invandringspolitik.
It is now integrated within the comprehensive migration policy of the European Union.
SwedishDet kan på så sätt utgöra grunden för en heltäckande EU-politik i regionen.
It could thus establish the basis for a global EU policy on this region.
SwedishUtan tvekan krävs det just inom transportsektorn en heltäckande strategi.
Mr President, there can be no doubt as to the need for a global transport strategy.