"härröra" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"härröra" İngilizce çeviri

SV härröra
volume_up
{fiil}

1. genel

härröra (ayrıca: härstamma)
volume_up
to derive {fi.} (come from)
I framtiden är det troligt att allt mer livsmedel kommer att härröra från genmodifierade grödor.
In the future it is likely that more and more animal feed will be derived from GM crops.
Vi anser inte att forskning och innovation är synonymer: innovationen står på egna ben, även om den kan härröra ur forskning.
We agree that research is not a synonym for innovation; innovation stands on its own, though it might derive from research.
De kan mycket väl härröra från ett tekniskt fel.
We believe that the proposed reductions forwarded by the Council are the result of a misunderstanding between us and may well derive from a technical error.
härröra (ayrıca: stamma)
volume_up
to stem {fi.} (be originally caused)
Kommer stabiliteten i världen att härröra från den suveräna delen av före detta Sovjetunionen?
Will the stability of the world stem from the sovereign part of the former Soviet Union?
Kommer den att härröra från Europa, genom förhållandet mellan Nordafrika och södra Europa, så småningom hela Europa?
Will it stem from Europe through the relationship between North Africa and southern Europe, eventually all Europe?

2. mecazi

härröra (ayrıca: strömma, rinna, flyta, komma)
Kommissionen tror att avsevärda långsiktiga vinster kommer att härröra från det målet.
The Commission believes that substantial long-term benefits will flow from that objective.
Vid detta stadium talar vi egentligen om fakta i fallet, och om eventuella rättsliga uppfattningar som kan härröra från dem.
At this stage what we are really talking about are the facts of the case, and of any legal opinions that may flow from that.

"härröra" için eşanlamlılar (İsveççe):

härröra

İngilizce' de "härröra" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishDessa risker kan definitivt härröra från ansvarstagandet för den politiska processen.
The risks could definitely come from ownership of the political process.
SwedishEtt annat stort frågetecken är den invandring som kan härröra från de nya medlemsstaterna.
Another big question mark is the immigration that may originate in the new Member States.
SwedishI framtiden är det troligt att allt mer livsmedel kommer att härröra från genmodifierade grödor.
In the future it is likely that more and more animal feed will be derived from GM crops.
SwedishDärav kan 7,2 procent sägas härröra från strukturfonderna.
Of that 7.2 % could be said to come from the Structural Funds.
SwedishDärav kan 7,2 procent sägas härröra från strukturfonderna.
Of that 7.2% could be said to come from the Structural Funds.
SwedishSkattekonkurrensen bör härröra ur olika skattesatser.
The tax competition should ensue from different tax rates.
SwedishI själva verket kommer de enorma summor som man rörde sig med vid auktionen inte att härröra från företagens vinster, utan de kommer att betalas av användarna.
The huge sums paid will not come out of the companies' profits; they will be paid for by users.
SwedishSvaren på de svåra frågorna, som ofta innehåller etiska, vetenskapliga, sociala och ekonomiska aspekter, bör härröra från alla delar av samhället.
The answers to these difficult questions - which have ethical, scientific, social and economic aspects - must come from the whole of society.
SwedishSkattemyndigheter måsta känna till tillgångar för att kunna spåra dold inkomst som kan vara icke-deklarerad eller härröra från brottslig verksamhet.
Tax authorities need to know about assets in order to help track down hidden income which may be undeclared or originate itself from criminal activity.
SwedishJag tycker att C40 och många andra initiativ är mycket bra, och ni har även rätt i att en stor del av utsläppen kommer att härröra från städer och livsstilen i städerna.
I think that C40 and lots of other initiatives are very good, and you are also right that much of the emissions will be related to cities and lifestyle in the cities.