"gran" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"gran" İngilizce çeviri

volume_up
gran {comm. gen.}
volume_up
grå {sıf.}

SV gran
volume_up
{ortak cins}

1. genel

På grund av att modernt resande är bekvämt och omfattande krävs en högre grad av förberedelse över gränserna för att hantera det hot som smittsamma sjukdomar medför.
Because of the ease and extent of modern travel, an increasing level of preparedness is required across borders to deal with the threat posed by communicable diseases.
gran

2. Botanik

gran
volume_up
fir {isim}
gran
gran
volume_up
spruce {isim}
Till exempel för carcinogeniteten hos Finlands industriellt mest betydelsefulla träslag, tall, gran och björk, finns det ännu inga vetenskapliga bevis.
For example, there is still no scientific evidence to suggest that there is any danger of cancer with Finland's main industrial timber types: pine, spruce, and birch.
Projekttid: 2010-2013 Finansieras av TräCentrum Norr Virkestorkningsprocessens inverkan på mögelbeständighet hos splintvedsbräder av furu och gran utvärderas i ett långtids mögeltest.
Project period: 2010-2013 Funded by Träcentrum North Impact of wood drying process on mold susceptibility of sapwood boards of pine and spruce is being evaluated in a long-term mold test.

3. Ölçü birimleri

gran
volume_up
grain {isim}

"grå" için eşanlamlılar (İsveççe):

grå

İngilizce' de "gran" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEnligt texten skall en vara i Santa Cruz de Tenerife och den andra i Las Palmas de Gran Canaria.
One, according to the text, in Santa Cruz de Tenerife, and the other in Las Palmas, Gran Canaria.
SwedishEs un gran placer contar con su presencia.
SwedishOch slutligen, hoppas jag att ni håller med mig om att förändra den sista småbarnsregeln bara lite gran till: "Om det är sönder, är det Mikes saker."
And finally, I hope you agree with me to change that last toddler rule just a little bit to: "If it's broken, it's my stuff."
SwedishEnligt vår åsikt bör denna metod användas på viner som lagras eller som har traditionella beteckningar som ”Crianza”, ”Reserva” och ”Gran Reserva”'.
In our view, this practice should be applied to wines subject to ageing or carrying traditional mentions such as 'Crianza', 'Reserva' or 'Gran Reserva'.
SwedishVi och sektorn förstår att det handlar om naturgas på ön, inte i huvudstaden, dvs. å ena sidan Teneriffa och å den andra Gran Canaria.
We - and the sector - understand this to mean natural gas on the island, rather than in the capital, in other words, Tenerife on the one hand and Gran Canaria on the other.