"gräl" için İsveççe-İngilizce çeviri


Şunu mu demek istedin gral
SV

"gräl" İngilizce çeviri

SV gräl
volume_up
{nötr}

Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Jag tänker inte vid denna sena timme, ens i dess frånvaro, mucka gräl med rådet.
I am not, at this late hour, going to pick an argument with the Council, even when it is not present.
Alla kan vi någon gång ursäkta ett enstaka gräl eller till och med ett slag utdelat i stridens hetta.
We can all, at times, excuse an occasional argument or even an accidental slap that might be given.
gräl (ayrıca: fäktning, mod, kamp, strid)
volume_up
fight {isim}
Du försöker starta ett gräl, jag är bara glad att du lever.
You keep trying to pick a fight, but I'm just happy you're alive.
Att inleda åtgärderna nu är bättre än att sätta i gång ett långt gräl fem minuter före anslutningen.
It is better to introduce measures now than to start a long fight five minutes before accession.
Al and I had a big fight.
gräl (ayrıca: invändning, bråk, tvist)
Jag skyndar mig att tillägga att vårt gräl inte gäller det österrikiska folket.
I hasten to add that our quarrel is not with the Austrian people.
Kära söner...... dåren är den som gör ett gräl av en debatt.
My sons...... the fool is the man who makes a quarrel of a debate.
Jag fördömer skarpt USA: s nya ståltullar, men trots det skall Europa inte mucka gräl.
I strongly condemn the new US steel tariffs, but, in spite of that, Europe must not pick a quarrel.
gräl (ayrıca: oväsen, spektakel, strid, liv)
volume_up
row {isim}
There was a dreadful row over this, as regards the contributions.
Vad gäller skidlärarna, är deras gräl med fransmännen bara en del av argumentet.
As far as the ski instructors are concerned, their row with the French is only part of the argument.
Den här veckan blev det känt att den kristne Shafik Massih i slutet av maj åtalades för hädelse efter ett gräl om en elektricitetsanslutning.
It was announced this week that the Christian Shafik Massih was accused of blasphemy at the end of May, following a row over an electricity connection.
gräl (ayrıca: dispyt)
gräl (ayrıca: diskussion, dispyt, konflikt, bråk)
Medborgarna kommer i alla fall inte att ha någon som helst förståelse för ert gräl om befogenheter.
Your disputes about competence will not, at any rate, meet with much public sympathy.
It is therefore inevitable that disputes will arise.
Vi får hoppas att det häftiga gräl som vi bevittnar och deltar i inte kommer att skapa en permanent spricka i parlamentet.
It is to be hoped that the heated dispute we are witnessing and involved in will not cause a permanent rift in this House.
gräl (ayrıca: bråk, träta)
volume_up
dust-up {isim} [Brit.] [argo]
gräl (ayrıca: fraktion, splittring, falang, käbbel)
gräl (ayrıca: slagsmål, bråk)
volume_up
hassle {isim} [Amer.]
gräl (ayrıca: konflikt, bråk, tvist, oenighet)
volume_up
jar {isim} (argument)
gräl (ayrıca: tumult, bråk, ståhej)
volume_up
ruckus {isim} [Amer.] [gün. dil]
gräl

"gräl" için eşanlamlılar (İsveççe):

gräl

İngilizce' de "gräl" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishJag förstår mig egentligen inte på det gräl vi har haft, som Swoboda var inne på.
In fact, I do not understand the squabbling we have had which Mr Swoboda touched on.
SwedishDet vore absurt att tro att dessa frågor kan lösas utan gräl i en demokrati.
It would be absurd to think that these things could be settled without arguments in a democracy.
SwedishAlla andra alternativ kommer endast att leda till en farligare framtid med ännu fler gräl.
Any alternative to that offers only the prospect of a more perilous and more querulous future.
SwedishMedborgarna kommer i alla fall inte att ha någon som helst förståelse för ert gräl om befogenheter.
Your disputes about competence will not, at any rate, meet with much public sympathy.
SwedishJag skulle önska att diskussionen inte fick formen av ett personligt gräl mellan er och Coates.
I would not like this discussion to become a personal confrontation between Mr Coates and yourself.
SwedishAlla andra alternativ kommer endast att leda till en farligare framtid med ännu fler gräl.
I want a Europe which is a super-partner not a super-sniper – a super-partner of a respected global leader.
SwedishDå kan det uppkomma ett farligt myteri, med gräl och det som värre är, mellan t.ex.
Then there could be a dangerous mutiny, with squabbling and worse between France and Germany.
SwedishDetta resultat skulle emellertid nås först efter år av gräl och utdragen osäkerhet för industrin.
However, this outcome will only come about after years of wrangling and protracted uncertainty for industry.
SwedishDet har blivit uppenbart att det är ett misstag att utnyttja konstitutionen i inhemska politiska gräl.
It has become apparent that it is a mistake to exploit the Constitution in domestic political disputes.
SwedishFör att vi skall lyckas måste vi lägga våra triviala gräl och rivaliteterna mellan institutionerna åt sidan.
For us to succeed, we need to put aside our petty squabbles and the interinstitutional rivalries.
SwedishStockholmsmötet var som ett Nicemöte i miniatyr, utan gräl.
Stockholm was like a mini Nice, without the squabbles.
SwedishJag vill därför ta tillfället i akt i dag och uppmana medlemsstaterna att undvika offentliga gräl.
I would, therefore, like to take this opportunity today to call on the Member States to avoid public quarrels.
SwedishDet finns också dramatiska fall där barnen tas ifrån sina mödrar på grund av gräl mellan föräldrarna.
There are also dramatic cases in which children are taken from their mothers due to disputes between the parents.
SwedishHåller ni inte med om att handel är ett underbart sätt att komma till rätta med politiska gräl?
Commissioner, would you not agree that trade is a wonderful way of breaking through political quarrels?
SwedishArbetstagarna har inget att vinna på detta gräl.
The workers stand to gain nothing from this wrangling.
SwedishVi får hoppas att det häftiga gräl som vi bevittnar och deltar i inte kommer att skapa en permanent spricka i parlamentet.
I do not share this opinion, however, as I do not believe the role governments play is too large.
SwedishDet bör inte förekomma några gräl mellan institutionerna.
SwedishYeats gör vi retorik av våra gräl med andra, men fattigdom av våra egna gräl.
To paraphrase W. B. Yeats, of our quarrels with others we make rhetoric, of our quarrels among ourselves we make poverty.
SwedishGräl kommer därför oundvikligen att uppstå.
It is therefore inevitable that disputes will arise.
SwedishVi vill inte ha några rättsliga gräl om detta.