"glömma" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"glömma" İngilizce çeviri

SV glömma
volume_up
[glömde|har glömt] {fiil}

Låt oss inte glömma bort våra värden, låt oss inte glömma varför vi byggde Europa.
Let us not forget our values, let us not forget why we made Europe.
Och jag skall inte glömma det...... ej heller glömma löftet jag avgett.
And I shall not forget it...... nor fail to reward that which is given.
De hoppas att européerna kommer att glömma folkets – våra bröders – våndor.
They hope that Europeans will forget the agonies of this people, our brothers.
glömma (ayrıca: lämna, överge, avsegla, lägga)
Och jag kommer givetvis inte att glömma denna fråga när vi slutar för i dag.
And I will certainly not forget the matter when we take our leave today.
Jag är lätt att glömma bort, bara lämna mig här!
I'm easy to forget. just leave me behind!
Så det är inte tal om att vare sig glömma eller lämna den grekiska minoriteten eller andra i sticket.
There is therefore no question of either the Greek minority or others being left in the lurch or forgotten.
glömma (ayrıca: lämna utanför, förbigå)
Det finns en annan viktig ingrediens som vi inte får glömma, och det är principen om offentlig ansvarsskyldighet.
There is one other key ingredient we should not miss out on and that is the principle of public accountability.

"glömma" için eşanlamlılar (İsveççe):

glömma

İngilizce' de "glömma" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishVi får inte glömma bort att det även finns betydande skillnader inom regionerna.
We have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
SwedishVi får ändå inte glömma hur detta förfarande i parlamentet i allmänhet går till.
We nevertheless have to remember what this process in Parliament is like generally.
SwedishDen finansiella aspekten är mindre viktig, även om vi inte får glömma bort den.
The financial aspect is less important, although we must not lose sight of it.
Swedish.– Vi får aldrig glömma massakern i Srebrenica, Bosnien, för tio år sedan.
   . The massacre in Srebrenica, Bosnia, ten years ago should never be forgotten.
SwedishMan får inte glömma att rådet är en av den budgetansvariga myndighetens grenar.
It must not be forgotten that the Council is a branch of the budget authority
SwedishVi får inte heller glömma att det är vår och våra barns hälsa som står på spel.
Let us also bear in mind that our health and that of our children are at stake here.
SwedishMan får inte glömma bort den viktiga roll som handeln spelar i detta sammanhang.
The important role which trade is playing in this cannot be underestimated.
SwedishLåt oss inte glömma det faktum att en budget har presenterats för oss i dag.
Let us not lose sight of the fact that a budget has been presented to us today.
SwedishUtan dessa tre grundläggande förutsättningar kan vi glömma bort allt annat!
Unless we have these three basic elements of life, everything else is irrelevant.
SwedishLåt oss till exempel inte glömma det som hände med kyrkogården i Strasbourg.
In this context, we must remember what happened at the cemetery in Strasbourg.
SwedishJag tycker inte att vi ska glömma det i de samråd som vi nu har framför oss.
I think that should not be overlooked in the consultations which lie before us now.
SwedishMen vi får inte glömma att dessa ämnen även kan förstärka växthuseffekten.
These substances, we must remind ourselves, also have a global-warming potential.
SwedishBetyder det att vi ska glömma våra länders rötter, även de kristna rötterna?
Does it mean forgetting the roots, including the Christian roots, of our countries?
SwedishVi får inte glömma att 70-75 procent av olyckorna orsakas av den mänskliga faktorn
I would point out that 70-75 % of accidents are caused by the human factor.
SwedishDetta leder även till en viss psykologisk belastning som vi inte får glömma bort.
This has also created certain psychological problems, which should not be disregarded.
SwedishVi får aldrig glömma livsmedelstryggheten och att vårt samhälle behöver den tryggheten.
Let us always remember food security, and our society, which needs that security.
SwedishInte heller här får man glömma bort kvinnorna som potentiella företagare.
In this context too, women should not be overlooked as potential entrepreneurs.
SwedishVi får inte glömma att 70-75 procent av olyckorna orsakas av den mänskliga faktorn
I would point out that 70-75% of accidents are caused by the human factor.
SwedishVi får inte glömma att marknaden för företagsuppköp primärt är brittisk.
It should not escape our attention that the takeover market is primarily British.
SwedishVi får inte heller glömma bort de problem som förorsakas av sjöfartskatastrofer.
Also to be borne in mind are the problems caused by shipping disasters.