"gjuta" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"gjuta" İngilizce çeviri

SV gjuta
volume_up
[göt|har gjutit] {fiil}

1. genel

Det finns yrkanden som ger rättvisa åt dessa mål och som siktar mot ett verkligt europeiskt försök, nämligen att gjuta den nämnda respekten för olika traditioner i form av ett direktiv.
We have resolutions before us that would achieve this and would aim at a truly European initiative, namely casting the above mentioned respect for differing traditions into the shape of a guideline.
gjuta (ayrıca: skapa, gestalta, forma, stöpa)
volume_up
to mold [molded|molded] {fi.} [Amer.] (give (a specific) form)
gjuta (ayrıca: skapa, gestalta, forma, stöpa)
volume_up
to mould {fi.} [Brit.] (give (a specific) form)
Dessa plaster används till exempel för att gjuta skydd för datorer, och som förpackningar för elektroniska apparater.
These plastics are used to mould, for example, housings for computers and as packaging for electronic appliances.
gjuta (ayrıca: tappa, släppa, fälla, sprida)

2. Teknoloji

Det finns yrkanden som ger rättvisa åt dessa mål och som siktar mot ett verkligt europeiskt försök, nämligen att gjuta den nämnda respekten för olika traditioner i form av ett direktiv.
We have resolutions before us that would achieve this and would aim at a truly European initiative, namely casting the above mentioned respect for differing traditions into the shape of a guideline.
gjuta
Dessa plaster används till exempel för att gjuta skydd för datorer, och som förpackningar för elektroniska apparater.
These plastics are used to mould, for example, housings for computers and as packaging for electronic appliances.

İngilizce' de "gjuta" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishEn kommissionsledamots roll är inte att gjuta olja på elden.
President Barroso, the role of a commissioner is not to pour petrol onto the fire.
SwedishOrdförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.
The Presidency intends to take this opportunity to give the relationship fresh momentum.
SwedishVi ser att processen för att gjuta nytt liv i denna sektor börjar ge resultat.
We are seeing that the revitalisation process in this sector is beginning to bear fruit.
SwedishVi behöver gjuta nytt liv i vår grannskapspolitik när det gäller länder som Egypen.
We must reinvigorate our neighbourhood policy when it comes to countries such as Egypt.
SwedishBara utbildade kvinnor kan fullt ut medverka till att gjuta nytt liv i lokala samhällen.
Only educated women will be able to be fully involved in revitalising local communities.
SwedishDet är brådskande att gjuta nytt liv i partnerskapet mellan Europa och Medelhavet.
Breathing fresh life into this Euro-Mediterranean Partnership is becoming a matter of urgency.
SwedishDet är ännu viktigare eftersom de försöker gjuta olja på vågorna.
This is even more important as they are trying to pour oil on troubled waters.
Swedish- Vilka åtgärder föreslår rådet för att gjuta nytt liv i Mercosurs interna ekonomi?
- What measures does the Council propose to reactivate the internal economies of Mercosur?
SwedishOrdförandeskapet anser att Europaparlamentet kan gjuta mer liv i debatten.
The Presidency believes that the European Parliament could give further impetus to the debate.
SwedishAnnars kommer argument om dubbelmoral bara att gjuta olja på elden.
Otherwise arguments of double standards will only add fuel to the fire.
SwedishDet är alltså utomordentligt viktigt att inte gjuta olja på elden.
So it is extraordinarily important for us not to throw oil on the fire.
Swedish- Vilka åtgärder föreslår kommissionen för att gjuta nytt liv i Mercosurs interna ekonomi?
- What measures does the Commission propose to reactivate the internal economies of Mercosur?
SwedishDet är förstås lätt att gjuta olja på elden här och som Angelika Beer agera som en stark förkämpe.
It is easy, of course, to add fuel to the fire here and, like Mrs Beer, to act as a great advocate.
SwedishLåt mig gjuta lite liv i debatten genom denna fråga: vad har vi egentligen lärt oss i dag?
Let me inject a bit of life into the debate by asking you this: what lessons have we actually learned today?
SwedishVad kommer det portugisiska ordförandeskapet att göra för att gjuta nytt liv i detta högst relevanta instrument?
What action will the Portuguese Presidency take to revive this much needed instrument?
SwedishOrdförandeskapet ämnar ta tillfället i akt att gjuta nytt liv i förbindelserna.
The United States and the European Union share great responsibility for international economic and monetary stability.
SwedishAnnars kommer dåligt genomförande och utbrodering att fortsätta gjuta olja på brysselkritikernas eld.
Otherwise, poor implementation and gold-plating will continue to fuel the fire of Brussels-bashers.
SwedishDe senaste fyra EU-toppmötena har alla sett TEN som motor för att gjuta nytt liv i konjunkturen.
The last four EU summit meetings have all shown that the TEN are a means for stimulating the European economy.
SwedishEn trovärdig utredning av mordet kan gjuta olja på vågorna men bara om alla håller huvudet kallt.
A credible investigation into the murder can help to calm the waves, but only if everybody keeps a level head.
SwedishDärför anser vi att det är nödvändigt att gjuta ny kraft i Medelhavspolitiken inom ramen för Barcelonaprocessen.
This is why Mediterranean policy in the framework of the Barcelona process needs to be relaunched.