"givna" için İsveççe-İngilizce çeviri

SV

"givna" İngilizce çeviri

EN

SV givna
volume_up
{fiil}

givna (ayrıca: erkänna, betala, donera, ge med sig)
Den har snarare utvecklats som en reaktion på händelser under givna tidsperioder.
Rather, it has developed as a reaction to events at given periods of time.
Jag har stor respekt för deras arbete, inom givna ramar.
I have great respect for their work, within the given terms of reference.
De beslutar även inom de givna ramarna vad som skall regleras.
They also decide, within the given framework, what they want to regulate.

İngilizce' de "givna" için örnek kullanımlar

Bu cümleler dış kaynaklardan geliyor ve doğru olmayabilir. Bab.la bunların içeriğinden sorum değildir. Daha fazlası için burayı oku.

SwedishFinns det någon ordningsregel som förklarar socialdemokraternas givna företräde?
Is there some procedural rule that explains the natural pre-eminence of the socialists?
SwedishDen har snarare utvecklats som en reaktion på händelser under givna tidsperioder.
Rather, it has developed as a reaction to events at given periods of time.
SwedishHärnäst skall jag behandla centrala frågor som hänför sig till givna ändringsförslag.
Next I would like to look at some key questions the proposed amendments deal with.
SwedishDet brådskar verkligen, och vi måste börja tänka utanför de givna ramarna.
There is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box.
SwedishAlla nekas de grundläggande nyttigheter som alla i parlamentet tar för givna.
Everyone is denied the basic utilities that all of us in this House take for granted.
SwedishMen det är just det som är problemet, de tvingas arbeta inom givna ramar.
But that is the problem: they are forced to work within the given terms of reference.
SwedishEn av dessa är den givna sidans PageRank.
Relevancy is determined by over 200 factors, one of which is the PageRank for a given page.
SwedishPå TUR är det tillåtet att sälja vissa livsmedel under vissa givna förutsättningar.
TUR has decided to allow the sale of certain foods in accordance with specified conditions.
SwedishTillväxt och sysselsättning måste prioriteras och återfå sin givna plats i politiken.
Growth and employment must have priority, and that must be reflected in political decisions.
SwedishDessutom måste vi tillämpa de matematiska fakta som är givna.
In addition to this, we have to apply the arithmetical facts we have been given.
SwedishDe beslutar även inom de givna ramarna vad som skall regleras.
They also decide, within the given framework, what they want to regulate.
SwedishDet skulle vara ytterst dåraktigt att ta de förbättringar som otvivelaktigt har ägt rum för givna.
That would, in my judgement, be an entirely wrong conclusion to draw.
SwedishDessa båda kvaliteter uppskattas verkligen och tas inte för givna.
Both qualities are deeply appreciated and not taken for granted.
SwedishJag har stor respekt för deras arbete, inom givna ramar.
I have great respect for their work, within the given terms of reference.
SwedishDet övergripande syftet är att uppnå fler långsiktiga mål och att bättre utnyttja givna resurser.
The broad aim is to achieve more long-term goals and to make better use of available resources.
SwedishEller skulle kanske deflation vara den givna ramen i detta fall?
Or should perhaps deflation be a term of reference in this case?
SwedishVi kan inte ta fred och stabilitet för givna i den här regionen.
Peace and stability cannot be taken for granted in this region.
SwedishI dag tar vi dem för givna.
Do you remember there was a time when there were no safety belts, and now we take them for granted?
SwedishEU måste spela ut sin givna auktoritet för att försvara människovärde och minoriteters rättigheter.
The European Union must use its inherent authority to work for human dignity and minority rights.
SwedishDet skulle vara ytterst dåraktigt att ta de förbättringar som otvivelaktigt har ägt rum för givna.
It would be the height of folly to take for granted the undoubted improvements which have occurred.